Wojciech Kasprzyk kandydatem na szefa Komisji Infrastruktury

Wojciech Kasprzyk kandydatem na szefa Komisji Infrastruktury
fot. ii Kandydaturę radnego zgłosił przewodniczący Romanowego Forum Dariusz Filistyński.

Kontrkandydatami Wojciecha KasprzykaStanisław Wiącek, którego zgłosił klub Ziemi Bolesławieckiej i PiS-u, oraz Piotr Klasa z Platformy Samorządowej.

Przypomnijmy, poprzedni szef Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec Dariusz Mucha zrezygnował z tej funkcji na lutowej sesji Rady, a dzień przez wspomnianą sesją został wykluczony z klubu Forum.

Aktualizacja 2017-03-29 11:05

Trwa ustalanie, w jakim trybie można wybrać przewodniczącego komisji: jawnym czy tajnym.

Aktualizacja 2017-03-29 11:18

Radca poinformował rajców, że głosowanie, w myśl ustawy, ma być jawne.

Aktualizacja 2017-03-29 11:19

Piotr Klasa wycofał swoją kandydaturę.