Ruszyła konserwacja rzeźb z lapidarium bolesławieckiego muzeum

Ruszyła konserwacja rzeźb z lapidarium bolesławieckiego muzeum
fot. Muzeum Ceramiki Osiem cennych zabytków z lapidarium Muzeum Ceramiki w parku przy ul. Mickiewicza poddanych zostanie kompleksowym zabiegom konserwatorskim. Ich renowacja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Muzeum środków finansowych z Unii Europejskiej.
istotne.pl muzeum ceramiki

Bolesławieckie lapidarium zostało założone wkrótce po otwarciu Muzeum Miejskiego w Bolesławcu w 1911 r. Umieszczano tam rzeźby i ich fragmenty, detale architektoniczne, płyty nagrobne i epitafijne. Nie wszystkie zgromadzone wówczas zabytki przetrwały zawieruchę wojenną. Po II wojnie kolekcja powiększyła się o kilka obiektów, w większości pomników nagrobnych ze starych bolesławieckich cmentarzy.

W lapidarium znajdują się m.in. barokowe figury św. Jana Nepomucena i św. Eligiusza z Noyon, dwie macewy z bolesławieckiego cmentarza żydowskiego, a także pozostałości starych epitafiów z cmentarza ewangelickiego w Bolesławcu, w tym bolesławieckiego garncarza Johanna Gottlieba Joppe (autora słynnego Wielkiego Garnca) i jego żony Anny z d. Scholzin, XV-wieczny krzyż pokutny, przywieziony z Kruszyna oraz pozostałości portalu z pałacu w Kraszowicach.

Dzięki pozyskaniu przez Muzeum Ceramiki środków zewnętrznych z Unii Europejskiej osiem rzeźb z lapidarium zostanie poddanych kompleksowym zabiegom konserwatorskim. Rozpoczęte w czerwcu prace potrwają do września, kiedy to odnowione figury zostaną ponownie umieszczone w muzealnym parku na nowych kamiennych postumentach.

Konserwacja obiektów jest możliwa dzięki realizacji projektu „Przypomnieć zapomniane pomniki historii” we współpracy z partnerem czeskim – Urzędem Miasta Hrádek nad Nisou. Projekt, którego celem jest rewitalizacja i przywracania funkcji aktywnych atrakcji kulturowych i turystycznych zabytkom ruchomym, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu transgranicznego „INTERREG VA Republika Czeska-Polska 2014-2020”.

Logotyp Unia EuropejskaLogotyp Unia Europejskafot. Muzeum Ceramiki

tekst zlecony