Nowocześniejsze pracownie cyfrowe w 9 bolesławieckich szkołach

Nowocześniejsze pracownie cyfrowe w 9 bolesławieckich szkołach
fot. UM Bolesławiec Budżet projektu wynosi 2 154 995,84 zł. Wkład własny miasta Bolesławca to 15% tej kwoty, czyli 323 249,37 złotych.
istotne.pl cezary przybylski, umwd, edukacja, piotr roman, kornel filipowicz, um bolesławiec

4 sierpnia 2017 r. w Bolesławcu marszałek Cezary Przybylski i prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisali umowę na realizację zadania „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 23 stycznia zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie inwestycji w edukację podstawową i gimnazjalną na Dolnym Śląsku w ramach poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych). Wśród dziewięciu zaakceptowanych projektów znalazł się również ten złożony przez Gminę Miejską Bolesławiec pn. „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia”.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w pięciu szkołach podstawowych i w czterech gimnazjach zlokalizowanych na terenie Bolesławca.

Budżet projektu wynosi 2 154 995,84 zł, z czego wkład własny miasta Bolesławca to 15%, czyli 323 249,37 zł.

Realizacja projektu obejmuje utworzenie pracowni po dwie w szkołach podstawowych (dla klas I-III oraz IV-VI) oraz po jednej w gimnazjach. Wyposażenie pracowni obejmuje:

 • meble biurowe;
 • stanowisko komputerowe dla każdego ucznia wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym;
 • stanowisko dla nauczyciela (komputer przenośny wraz stacją dokującą) wraz oprogramowaniem systemowym oraz biurowym;
 • serwer obsługujący pracownię wraz z niezbędnym oprogramowaniem serwerowym oraz programem do zarządzania pracownią i antywirusowym wraz z pełną instalacją pracowni;
 • tablicę multimedialną z rzutnikiem;
 • komputery przenośne dla nauczycieli do przygotowywania lekcji;
 • urządzenie wielofunkcyjne
 • oprogramowanie dydaktyczne do nauki przedmiotów.

Dodatkowo do jednej placówki (MZS nr 2) zostanie zakupiony zestaw robotów (wraz z urządzeniami mobilnym) służących do nauki programowania.

Pracownie powstaną w:

 • Miejskim Zespole Szkół nr 1 (3 pracownie)
 • Miejskim Zespole Szkół nr 2 (3 pracownie)
 • Miejskim Zespole Szkół nr 3 (3 pracownie)
 • Szkole Podstawowej nr 3 (2 pracownie)
 • Szkole Podstawowej nr 4 (2 pracownie)
 • Gimnazjum Samorządowym nr 2 (1 pracownia).

Sale będą dostosowane również dla dzieci niepełnosprawnych. Realizacja projektu nastąpi jeszcze w tym roku.

tekst zlecony