Z Wrocławia szybciej do Wołowa i Głogowa

Z Wrocławia szybciej do Wołowa i Głogowa
fot. freeimages.com (John Nyberg) Poprawi się prędkość pociągów na dolnośląskim odcinku Nadodrzanki. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 62,5 mln zł przebudują 25 km torów między Wołowem a Małowicami Wołowskimi oraz między Grębocicami a Głogowem.
istotne.pl kolej, pkp, pociąg

Zasadniczy zakres robót związany jest z kompleksową wymianą toru nr 1 na dwóch odcinkach: pomiędzy Wołowem a Małowicami Wołowskimi i między Grębocicami a Głogowem. Zostaną tam zamontowane nowe szyny i podkłady. PLK wymienią rozjazdy i zainstalują nowe urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Zakres prac obejmuje także modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Na 12 przejazdach kolejowo-drogowych położonych na szlaku Wołów–Małowice Wołowskie zostanie wymieniona nawierzchnia.

Poprawią się warunki odprawy podróżnych. Zrewitalizowanych zostanie 7 peronów: w Orzeszkowie, Małowicach Wołowskich, Grębocicach i Krzeptowie. Perony będą wyższe, co ułatwi dostęp do pociągów, i zostaną wyposażone w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Przebudowane dojścia do peronów zapewnią dostęp do kolei osobom niepełnosprawnym.

Dzięki inwestycji zlikwidowane będą ograniczenia prędkości i polepszy się jakość usług przewozowych. Nowy tor umożliwi ruch pociągów z maksymalną prędkością do 120 km/h (towarowych do 100 km/h) oraz prowadzenie ciężkich składów towarowych (o nacisku na oś do 221 kN). Również odnowione obiekty inżynieryjne (w tym 2 wiadukty i 1 most) zostaną dostosowane do zwiększonej prędkości i obciążeń pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Infra Silesia S.A i Transkopol Sp. z o.o. na realizację zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w sierpniu br. Prace zostaną ukończone w listopadzie przyszłego roku. Inwestycja o wartości 62,5 mln zł finansowana jest ze środków budżetowych.