Co ze ścieżkami rowerowymi w gminie Bolesławiec?

Co ze ścieżkami rowerowymi w gminie Bolesławiec?
fot. freeimages.com (Michelle Dennis) Nasz Czytelnik zasugerował na forum, że wójtowie Gminy Bolesławiec po macoszemu traktują kwestię ścieżek rowerowych. Co na to gminni urzędnicy?

Pod materiałem Będzie kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Warcie pojawił się taki komentarz Czytelnika: „Od wójtów Gminy Bolesławiec ciągle się słyszało »Nie będziemy robić ścieżki rowerowej na torowisku – bo to własność kolei, bo Gmina Warta i tak jej nie przedłuży, bo są ważniejsze sprawy, bo światłowody kładą, bo miasto nie chce«”.

– Ścieżka rowerowa od ronda na pograniczu miasta Bolesławiec i Kruszyna do Zamku Grodziec, ale w granicach Gminy Bolesławiec, już od dawna planowana jest do realizacji przez Gminę. Odcinek przebiegający przez nasz teren to około 3,6 km – mówi Roman Jaworski, wiceszef Gminy Bolesławiec.

Gmina Bolesławiec przejęła od kolei grunt w grudniu 2010 r. W kwietniu 2014 r. zmieniła plan miejscowy, dzięki któremu mogła przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej. Ta została przygotowana pod koniec ubiegłego roku; jest też decyzja pozwolenia na budowę.

– W tym czasie szukaliśmy możliwości uzyskania dofinansowania tego zamierzenia z różnych źródeł, rozmawialiśmy z gminą partnerską Bernsdorf, aby można było zrealizować je w ramach projektów transgranicznych – tłumaczy wicewójt Gminy. – Strona niemiecka jednak nie jest jeszcze na to gotowa. Bez środków zewnętrznych na realizację tego projektu stworzenie takiej ścieżki będzie prawdopodobnie niemożliwe, ponieważ koszt tego zadania szacowany jest na ogromną kwotę ponad 2,1 miliona złotych. Ważną kwestią, niezależną od nas, jest również połączenie ścieżki z miastem, które będzie możliwe dopiero po wybudowaniu nowego ronda w Kruszynie, oraz z samym Zamkiem Grodziec.

Zastępca wójta Andrzeja Dutkowskiego dodaje: – W innych miejscowościach, w ramach opracowanego studium i planów miejscowych, przewidujemy możliwość powstawania nowych ścieżek rowerowych, umożliwiających łatwe i bezpieczne przemieszczanie się rowerzystom po naszej gminie.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.