Zmarł biskup Tadeusz Rybak

Zmarł biskup Tadeusz Rybak
fot. UM Legnica Tej nocy zmarł biskup Tadeusz Rybak. Pierwszy ordynariusz diecezji legnickiej. Duchowny, który był bardzo zaangażowany w życie bolesławieckiego Kościoła. Miał 88 lat.
istotne.pl 183 kościół, pogrzeb, jan paweł ii, religia

Reklama

Biskup Tadeusz Rybak urodził się w 1929 roku w Milanówku koło Warszawy. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1948 i tegoż roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze wrocławskiej w 1953 r. Po święceniach pracował w duszpasterstwie, pełniąc obowiązki wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie (1953-1954), parafii św. Stanisława Biskupa i św. Doroty we Wrocławiu (1954-1955) i parafii św. Stanisława Biskupa w Świdnicy (1955-1956). W latach 1956-1957 pracował w Instytucie Katolickim w Trzebnicy-Bętkowie. W roku 1957 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 1962 r., uzyskując tytuł doktora teologii.

W latach 1962 do 1977 roku był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego oraz wykładowcą teologii dogmatycznej i liturgii. W tym sam czasie był członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych oraz członkiem Rady Duszpasterskiej i Komisji Liturgicznej Archidiecezji Wrocławskiej. W 1969 roku został mianowany kapelanem Ojca Świętego. 28 kwietnia 1977 roku został powołany przez papieża Pawła VI do godności biskupa tytularnego Benepoty i ustanowiony biskupem pomocniczym Metropolity Wrocławskiego, ks. abpa Henryka Gulbinowicza.

Od 1977 roku ks. biskup Tadeusz Rybak został ustanowiony wikariuszem generalnym arcybiskupa wrocławskiego. W 1978 roku został także członkiem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej, a w 1988 roku – jej Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. W tym czasie komisja przygotowała do druku niemal wszystkie księgi liturgiczne, którymi posługujemy się obecnie w naszym kraju. 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II powołał biskupa Tadeusza Rybaka na pierwszego ordynariusza nowo utworzonej Diecezji Legnickiej.

Urząd Biskupa Legnickiego – z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego – pełnił do 30 kwietnia 2005 roku.

Miał 88 lat. Jak wspominacie ks. biskupa?

Reklama