Korzystasz z zezwolenia na sprzedaż alkoholu? Uiść opłatę do końca maja

Korzystasz z zezwolenia na sprzedaż alkoholu? Uiść opłatę do końca maja
fot. Krzysztof Gwizdała Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.
istotne.pl pieniądze, um bolesławiec

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230. Podstawa prawna: art. 111 Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487).

Informację o wysokości opłaty można uzyskać w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój 702, 713; tel. 75 645 64 90, kom. 784 069 110.

tekst zlecony