Pancerniacy i żołnierze US Army uczcili… tłusty czwartek

Pancerniacy i żołnierze US Army uczcili… tłusty czwartek
fot. kpt. Adriana Wołyńska W ramach Dnia Zagrożenia Skażeniami polscy i amerykańscy żołnierze realizowali wspólnie przedsięwzięcia z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia. Potem – zgodnie z naszą tradycją – zjedli obowiązkowe pączki.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, edukacja, tłusty czwartek, us army

Polsko-amerykańskie ćwiczenia, które miały miejsce w czwartek 23 lutego, obejmowały sprawdzenie wiadomości teoretycznych, umiejętności posługiwania się maską przeciwgazową, prowadzenia natychmiastowej i operacyjnej likwidacji skażeń i wymianę informacji w ramach systemu likwidacji skażeń.

Szkolenie pozwoliło na porównanie procedur dotyczących OPBMR, umożliwiło zapoznanie się z wyposażeniem indywidualnym żołnierza i porównanie procedur posługiwania się indywidualnymi pakietami do likwidacji skażeń.

Świętoszowscy pancerniacy wystąpili w roli instruktorów w szkoleniu, w którym uczestniczyli chemicy z 4 szwadronu 10 batalionu Kawalerii (4-10 CAV). Szef Wojsk Chemicznych 10 Brygady Kawalerii Pancernej major Michał Stańczyk tak podsumował wspólne zajęcia: – Kolejne zajęcia z żołnierzami wojsk chemicznych armii USA pokazały, że nasze armie są w stanie prowadzić wspólne działanie dzięki tożsamości procedur i wyposażeniu indywidualnemu spełniającemu te same standardy. Obecność żołnierzy amerykańskich pozwala nam na podniesienia interoperacyjności naszych wojsk i jest doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności współdziałania w środowisku międzynarodowym.

Szkolenie zakończył pozawojskowy, aczkolwiek sympatyczny element – chemicy z 10BKPanc zapoznali swoich amerykańskich kolegów z tradycją tłustego czwartku i wspólnie zjedli obowiązkowe w tym dniu pączki.

Pancerniacy i żołnierze US Army uczcili… tłusty czwartekPancerniacy i żołnierze US Army uczcili… tłusty czwartekfot. kpt. Adriana Wołyńska