materiał promocyjny

W Bolesławcu ceny wody i ścieków bez zmian

Józef Król
fot. UM Bolesławiec 17 lutego 2017 r. Józef Król, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, podpisał taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec.
istotne.pl 183 woda, józef król, um bolesławiec, pwik bolesławiec

Reklama

– W tym roku ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie i będą obowiązywać do maja 2018 roku – informuje prezes Józef Król. Cena wody za 1 m3 wynosi 3,55 zł (brutto), cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi 6,54 zł (brutto).

Warto przypomnieć, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” z 12 grudnia 2016 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec został przedłużony do 30 kwietnia 2017 r. Podpisana taryfa obejmuje okres od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 r.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

Reklama