Bezprawne opłaty na cmentarzu?

Bezprawne opłaty na cmentarzu?
fot. Krzysztof Gwizdała Interpelację w tej sprawie złożył na sesji Rady Miasta Dariusz Mucha, już nie związany z prezydentem miasta.
istotne.pl cmentarz, mzgk bolesławiec, dariusz mucha, sesja rm

– Czy znane są panu prezydentowi fakty bezprawnego naliczania i pobierania opłat na kolejne 20 lat przez administrację naszego cmentarza komunalnego od opiekunów grobów murowanych, w których pochowanych jest więcej niż jedna osoba? – pytał radny. I poprosił o przeprowadzenie działań wyjaśniających, czy w ostatnich 10 latach administracja naszego cmentarza pobierała takie opłaty. A jeśli tak, to do kogo mogą się zwrócić mieszkańcy, którzy tę opłatę zapłacili.

Jak czytamy w artykule siódmym Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

  1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
  2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
  3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

To, co zapisano w ustępie 3., oznacza, że pobieranie opłat prolongacyjnych za groby murowane jest sprzeczne z prawem. W ubiegłym roku, o czym informowała m.in. „Rzeczpospolita”, zapadł w tej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uznał za uzasadniony podnoszony przez mieszkankę jednej z gmin zarzut naruszenia prawa poprzez wprowadzenie w uchwale opłat za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca).

Radny Dariusz Mucha poprosił o odpowiedź na piśmie. Piotr Roman: – Rozmawiałem na ten temat z prezesem MZGK Władysławem Bakalarzem, który zadeklarował, że przygotuje bardzo szczegółową odpowiedź na tę interpelację.

Do tematu wrócimy.