materiał promocyjny

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Krępnica

Przetarg - lokal użytkowy Krępnica
fot. Gmina Bolesławiec Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (sklepu). Lokal położony w obrębie miejscowości Krępnica wraz z ułamkową częścią gruntu.
istotne.pl 4 przetarg, krępnica, gmina bolesławiec

Reklama

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w KrępnicyPrzetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Krępnicyfot. Gmina Bolesławiec

Oznaczenie nieruchomości i lokalu:

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy (sklep) o pow. 38,80 m2, położony na parterze budynku wolnostojącym, położonego w Krępnica 13. Funkcjonalność niska. Budynek częściowo podpiwniczony. Ilość kondygnacji – 1 + poddasze. Konstrukcja – typowa murowana. Stopień zużycia technicznego wysoki. Tynki wewnętrzne w znacznej części zawilgocone, zlasowane. Miejscami odspojone od podłoża. Stropy miejscami ugięte. Stolarka okienna – drewniana, skrzynkowa (stara). Stolarka drzwiowa – typowa drewniana. Posadzka – w jednym pomieszczeniu płyty gresowe, w drugim wykładzina PCV. Instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna.

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w KrępnicyPrzetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Krępnicyfot. Gmina Bolesławiec

W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i jednorodzinna i zagrodowa. W niewielkiej odległości od strony wsch. znajduje się dolna rzeki Bóbr, a od strony zach. tereny leśne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Krępnica – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XIV/98/04 z dnia 03 marca 2004r., działkę nr 185, obręb Krępnica, obejmują następujące zapisy: – tereny usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem Up.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r., o godz. 12.00, w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a (pok. nr 13).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 5 lutego 2018 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Bolesławiec, dnia 20 grudnia 2017.

Reklama