Zarząd Powiatu z absolutorium. 3 radnych wstrzymało się od głosu

Zarząd Powiatu z absolutorium. 3 radnych wstrzymało się od głosu
fot. istotne.pl Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego 17 głosami za.

Jednym z punktów czwartkowego posiedzenia Rady Powiatu Bolesławieckiego było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego za wykonanie budżetu Powiatu za rok 2016.

Karol Stasik i Tomasz GabrysiakKarol Stasik i Tomasz Gabrysiakfot. istotne.pl

Zanim do tego doszło, głos zabrał radny opozycji Kazimierz Gawron, który podziękował za pracę staroście Karolowi Stasikowi i prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi. – Oni potrafili się wznieść ponad podziały i animozje. I jest to sukces – podkreślił radny.

Innego zdania był Maciej Małkowski z Ziemi Bolesławieckiej, który przypomniał, że w 2016 roku miało zostać wykonane zabezpieczenie przeciwpożarowe w bolesławieckich liceach. Stasik odpowiedział: – Po prostu nie wypalił projekt. W przyszłym roku zrobimy to w jednej szkole, w I LO. II LO powinno być zrobione w 2019 r. Działania zostały wykonane na miarę naszych możliwości.

Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego 17 głosami za. Trzech radnych (Maciej Małkowski, a także Jan RussJacek Rozpędowski z PiS-u) wstrzymało się od głosu.

Zarząd Powiatu z absolutorium. 3 radnych wstrzymało się od głosuZarząd Powiatu z absolutorium. 3 radnych wstrzymało się od głosufot. istotne.pl