Zakończone prace na bolesławieckich drogach

Zakończone prace na bolesławieckich drogach
fot. UM Bolesławiec Wybudowano oświetlenie przy Bazaltowej, kanalizację na zapleczu Warszawskiej i Gdańskiej i zmodernizowano sygnalizację świetlną na krzyżówce 10 Marca ze Zgorzelecką.
istotne.pl inwestycja, um bolesławiec

W Bolesławcu zakończyły się prace przy budowie oświetlenia drogowego na ul. Bazaltowej. Wykonawcą była Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Roberto” ze Zgorzelca. W ramach zadania wybudowano dziewięć latarń z oprawami LED. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 34 317 zł.

Na terenie zaplecza Warszawska–Gdańska zakończono budowę kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano m.in. odwodnienie terenu zaplecza Warszawska–Garncarska, drogi dojazdowej do nowego budynku wielorodzinnego. Odwodnienie rozwiązuje problem gromadzącej się w tym rejonie wody. Wartość inwestycji wynosi 72 854 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.

Na skrzyżowaniu ulic 10 Marca i Zgorzeleckiej zakończyła się modernizacja sygnalizacji świetlej. Modernizacja polegała na zmianie trybu pracy sygnalizacji ze sterowania stałoczasowego na sterowanie akomodacyjne acykliczne, za pomocą kamer wizyjnych. Zielone światła będą się teraz zapalały dla kierunków ruchu, w zależności od jego natężenia. Dla pieszych, chcących przejść przez jezdnię, zamontowano przyciski sterowania ręcznego – po jednym, z obu stron przejść dla pieszych. Czas pracy sygnalizacji ustawiono od godziny 6.00 do 22.00.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony