Konkurs na najlepszą pracę o Bolesławcu: dwa wyróżnienia

Konkurs na najlepszą pracę o Bolesławcu: dwa wyróżnienia
fot. UM Bolesławiec W bolesławieckiej Sali Rajców nastąpiło ogłoszenie wyników 10 edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec.

Reklama

Do konkursu zgłoszono następujące prace:

  • Dorota Szczukiecka, „Hotel Piast w Bolesławcu” (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, promotor dr Paweł Kirschke),
  • Klaudia Chudzik, „Projekt zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. A. Asnyka w Bolesławcu” (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, promotor dr Roman Czajka),
  • Kamil Nizioł, „Centrum demonstracyjne – ku zrównoważeniu” (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, promotorka dr Anna Bać).

Oceny prac dokonała Kapituła w składzie: prof. zw. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), prof. Robert Masztalski (Politechnika Wrocławska) oraz przedstawiciele Gminy Miejskiej Bolesławiec: Jerzy Zieliński, sekretarz Bolesławca, i Jacek Dudyński, kierownik Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu.

Kapituła przyznała dwa wyróżnienia: Dorocie Szczukieckiej i Klaudii Chudzik. Autorki prac otrzymały po 500 zł. W przypadku propozycji D. Szczukieckiej postanowiono poddać ją dodatkowej konsultacji społecznej.

Konkurs na najlepszą pracę o Bolesławcu: dwa wyróżnieniaKonkurs na najlepszą pracę o Bolesławcu: dwa wyróżnieniafot. UM Bolesławiec

Warto przypomnieć, że do 31 października 2017 r. można zgłaszać prace do 11 edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich 2015/2016 i 2016/2017. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji konkursu. Rekomendowane przez prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

Reklama