12-milionowa inwestycja w Gromadce! Umowa podpisana

12-milionowa inwestycja w Gromadce! Umowa podpisana
fot. UG Gromadka Gmina otrzyma ponad 8,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

9 maja w Gromadce podpisana została umowa o dofinansowanie zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła–Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap I” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 w działaniu 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa. Umowę podpisali marszałek dolnośląski Cezary Przybylski i wójt Gromadki Dariusz Pawliszczy.

Przewidywany koszt realizacji zadania to 12 293 907,71 zł, wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 8 510 094,75 zł. Będzie to największe zadanie inwestycyjne w historii tej gminy.

Projekt realizowany będzie w latach 2017–2018. Ma się zakończyć w czwartym kwartale przyszłego roku. Do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie co najmniej 902 mieszkańców wsi Osła i Różyniec.