Państwo Oleksiakowie świętowali złote gody

Państwo Oleksiakowie świętowali złote gody. WIELKIE GRATULACJE!
fot. Karolina Wieczorek/UG Bolesławiec Rady Gminy Bolesławiec uhonorowała Bronisławę i Karola Oleksiaków, którzy wspólnie przeżyli 50 lat.
istotne.pl 183 ocice, małżeństwo, andrzej dutkowski, gmina bolesławiec, bogusław uziej

Reklama

Medale w imieniu Prezydenta RP wręczył włodarz gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, gratulując jubilatom pięknej rocznicy 50-lecia pożycia małżeńskiego. Do życzeń dołączył się również przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec Bogusław Uziej, który przekazał kwiaty. Wszyscy zebrani na sesji – radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Bolesławiec – zaśpiewali jubilatom „Sto lat”.

Jak czytamy na stronie Gminy Bolesławiec:

Jak zawsze był to wzruszający i pełen wspomnień moment – zebrani mogli bowiem obejrzeć prywatne zdjęcia pary, a Marzena Komarnicka przytoczyła historię ich poznania się. Państwo Oleksiakowie przyszli na świat w rodzinach polskich reemigrantów, zamieszkujących wcześniej tereny byłej Jugosławii, którzy po II wojnie światowej powrócili do Polski – pan Karol urodził się w 1944 r. w Bośni, a pani Bronisława – 6 lat później w Ocicach. To właśnie tam się poznali, mieszkali i pracowali. Pobrali się w 1967 r., a rok później na świat przyszła ich córka Małgorzata.

W 1989 r. rodzina przeprowadziła się do Lubina, gdzie pan Karol dostał pracę w kopalni. W tym czasie pani Bronisława zajmowała się krawiectwem, pracowała w zakładach budowlanych oraz dbała o rodzinę. 4 lata później na świat przyszła ich kolejna córka – Agnieszka, a kolejne 9 lat później – syn Tomasz. Pan Karol przeszedł na emeryturę w 1990 r. i od 1993 r. rodzina mieszka w Ocicach.

W tym samym roku państwo Oleksiakowie zostali dziadkami – na świat przyszła ich wnuczka Agata. Obecnie mają jeszcze dwóch wnuków – Macieja i Jakuba oraz prawnuka – Filipa.

Jubilatom w czasie uroczystości towarzyszyła dwójka ich dzieci, która zapewniała, że rodzice są niezwykle zgodni, oraz przyznała, że są oni wspaniałym przykładem do naśladowania.

Reklama