Biedronka na Tysiąclecia wybudowana „niezgodnie z prawem”? Powiat: nieprawda!

Biedronka na Tysiąclecia wybudowana „niezgodnie z prawem”? Powiat: nieprawda!
fot. Biuro Prasowe Jeronimo Martins Polska S.A. Jak wyjaśniają urzędnicy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, projekt budowlany spełniał wymagania ustawy – Prawo budowlane.
istotne.pl biedronka, prawo, pis, jan russ, al. tysiąclecia

W czasie lutowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego Jan Russ, radny Prawa i Sprawiedliwości, sugerując, że Biedronka przy al. Tysiąclecia w Bolesławcu została wybudowana „niezgodnie z prawem”, złożył rozbudowaną interpelację w tej sprawie, w której mówił m.in. o nieprawidłowościach związanych z parkingiem przy sklepie i odległością od budynku mieszkalnego.

J. Russ pytał też, kto wydał zezwolenie na budowę i kto kontrolował zgodność z prawem projektu budowlanego wspomnianego dyskontu. (Przedstawiciele Zarządu Powiatu zapowiedzieli, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie).

Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wyjaśniają:

Decyzję nr 144 [...] o pozwoleniu na budowę budynku usługowo-handlowego przy ul. 1000-lecia w Bolesławcu wydał działając z upoważnienia Starosty Bolesławieckiego – Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. [...]

Zatwierdzony projekt zagospodarowania działki obejmował m.in. budynek usługowo-handlowy, układ komunikacji wewnętrznej (w tym: drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi), pylon reklamowy. Planowany parking obejmuje trzy strefy parkowania: przy budynku – 10 stanowisk postojowych, w części środkowej placu – 60 stanowisk postojowych i przy wyjeździe – 2 stanowiska postojowe. Razem w ramach projektu zagospodarowania działki zaplanowano 72 stanowiska postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych).

Przedstawiony projekt budowlany spełniał wymagania ustawy – Prawo budowlane. […]

I dodają:

Badanie projektu budowlanego, dokonywane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przed jego zatwierdzeniem, ogranicza się do sprawdzenia kompletności projektu oraz załączenia wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także wykonania projektu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Co Wy na to? Kto ma rację? Zapraszamy do dyskusji.