Przedszkole nr 3 przeniesie się na Dolne Młyny

Przedszkole nr 3 przeniesie się na Dolne Młyny
fot. UM Bolesławiec W czasie lutowej sesji Rady Miasta rajcy prawdopodobnie podejmą uchwałę o zamiarze przekształcenia „trójki”.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm, sp3 bolesławiec, mpp3 bolesławiec

Jednym z punktów lutowej sesji Rady Miasta Bolesławiec jest głosowanie nad projektem uchwały ws. „zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu, poprzez przeniesienie jego siedziby”. Przekształcenie miałoby nastąpić w ostatni dzień wakacji. Placówka wówczas przeniosłaby się do obecnej filii MPP nr 3, która mieści się przy ulicy Dolne Młyny.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy:

[...] przedszkole może zostać przekształcone poprzez przeniesienie jego siedziby, przez organ prowadzący, z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ dzieciom możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym tego samego typu.

Organ prowadzący jest obowiązany również, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem zmiany, zawiadomić o zamiarze przekształcenia przedszkola: rodziców dzieci, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

[…] Aktualnie Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Ceramicznej 5 posiada oddziały w dwóch budynkach, tj. na ul. Ceramicznej 5 (1 oddział, do którego uczęszczają dzieci 5-6 letnie) i na ul. Dolne Młyny 42a (4 oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat). W związku ze zmianą systemu nauczania, koniecznym staje się zapewnienie pomieszczeń dla funkcjonowania ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 i tym samym zwolnienie pomieszczeń zajmowanych przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3. Na rok szkolny 2018/2019 zostałoby na ul. Ceramicznej 5 jedynie 7 dzieci 6-letnich. Miejsca dla tych dzieci zostaną zapewnione w budynku przy ul. Dolne Młyny 42a.

Wprowadzenie uchwały nie spowoduje konsekwencji finansowych dla budżetu gminy.

Co Wy na to?