Kolejne remonty i inwestycje w Bolesławcu zakończone

Kolejne remonty i inwestycje w Bolesławcu zakończone
fot. UM Bolesławiec Za nami drugi etap przebudowy ulic Kleeberga i Starzyńskiego. Przy al. Tysiąclecia powstało aktywne przejście dla pieszych. Zakończyła się też przebudowa powiatowych dróg Ogrodowej i Polnej oraz budowa oświetlenia przy SP nr 3.

W październiku zakończyły się prace związane z drugim etapem przebudowy ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego w Bolesławcu. Drugi etap inwestycji dotyczył przebudowy dwóch dróg bocznych ulicy Kleeberga i ul. Starzyńskiego. Przebudowa sfinansowana została z budżetu miasta Bolesławca oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Koszt robót wyniósł w sumie 466 346 zł, w tym udział budżetu miasta – 378 301 zł, środki SM „Bolesławianka” – 88 045 zł.

Podstawowy zakres inwestycji obejmował m.in. budowę drogi bocznej ul. Kleeberga, powiększenie i przebudowę istniejących zatok parkingowych (zwiększenie liczby miejsc postojowych z 19 do 37), odwodnienie drogi, przebudowę oświetlenia, budowę chodnika na ul. Starzyńskiego nr 29–43, przebudowę dojść do klatek schodowych i śmietników. Wykonawcą robót jest firma BUDROMAX z Rząsin k. Gryfowa Śl., projektant: AJD PROJEKT z Leśnej.

Warto przypomnieć, że we wrześniu ubiegłego roku zakończono prace pierwszego etapu zadania „Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego”. Koszt robót budowlanych w 2016 roku wyniósł 322 278 zł, w tym 220 754 zł – środki z budżetu miasta Bolesławca, 101 524 zł – środki SM „Bolesławianka”.

W Bolesławcu przy al. Tysiąclecia powstało pierwsze aktywne przejście dla pieszych. Znajduje się ono w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną. Na przejściu pojawiły się czujniki wykrywające pieszych i sygnalizacja ostrzegawcza. Wykonawcą jest firma EUROASFALT z Olsztyna. Koszt realizacji wynosi 40 735 zł.

Aktywne przejścia ostrzegają kierowców o zamiarze przychodnia – przejścia przez jezdnię. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kilku zsynchronizowanych ze sobą elementów: czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych D-6 z lampami LED. Pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) aktywuje się tylko w momencie, gdy na przejściu „coś się dzieje”, a więc gdy zbliża się do niego pieszy. To czytelny znak dla kierowcy, który w tym momencie powinien zdjąć nogę z gazu. Jest to program pilotażowy. Możliwe, że po okresie pozytywnych testów takie rozwiązanie zostanie wdrożenie w innych miejscach w Bolesławcu.

Natomiast przy ul. Polnej i ul. Ogrodowej zakończono przebudowę dróg powiatowych, realizowanych przez Powiat Bolesławiecki, a dofinansowanych z budżetu Miasta Bolesławca w wysokości: ul. Polna – 252 974 zł, ul. Ogrodowa – 193 754 zł. Przy ul. Ogrodowej i Polnej nastąpiła również modernizacja oświetlenia. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Miejską Bolesławiec. Z budżetu miasta przeznaczono na modernizację oświetlenia 108 240 zł. Wykonawcą robót drogowych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubania, a robót elektrycznych firma ELEKTROS z Bolesławca.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej zakończyła się budowa oświetlenia. Inwestycja zrealizowana została w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Efektem jest nowoczesne i oszczędne oświetlenie terenu szkoły poprzez 5 punktów oświetleniowych w technologii LED. Koszt inwestycji wynosi 35 360 zł. Wykonawcą jest firma ELEKTROS z Bolesławca.

Co więcej, w październiku Urząd Miasta przekazał plac budowy dla zadania „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka”. W ramach zadania zaplanowano montaż 11 słupów oświetleniowych aluminiowych z oprawami oświetleniowych LED. Wykonawcą robót jest spółka ITINET z Zielonej Góry. Wartość zadania wynosi 85 977 zł. Prace zakończą się w grudniu br.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony