Będą pieniądze na ok. 40 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Bolesławca

Będą pieniądze na ok. 40 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Bolesławca
fot. Krzysztof Gwizdała Już w listopadzie rusza nabór do konkursu grantowego projektu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.
istotne.pl konkurs, grant, um bolesławiec, energia słoneczna

Celem konkursu jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Nad realizacją projektu czuwa OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych. To niezależna organizacja inżynierska, specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie miasta Bolesławca, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 mln PLN i posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji na terenie Bolesławca. Zgodnie z założeniami projektu systemy PV będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

W listopadzie zostanie uruchomiony konkurs z naborem wniosków o grant. W tym czasie udostępniony będzie punkt informacyjny w Urzędzie Miasta w Bolesławcu, w którym udzielane będą wszelkie informacje dotyczące projektu. Jeszcze wcześniej, ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców, zostanie uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji przez ekspertów PV na miejscu zgłoszonych budynków pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej.

Dodatkowo, w związku z uruchamianym konkursem, zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców miasta. Odbędzie się ono 6 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1 c, Bolesławiec.

O grant mogą się starać mieszkańcy Gminy, którzy m.in.

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego posadowionego na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec;
 • nie zalegają z podatkami na rzecz gminy;
 • mają podpisaną kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla nieruchomości (stroną umowy musi być właściciel lub współwłaściciel);
 • posiadają środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt).

Dofinansowanie w postaci grantu na montaż/instalację systemu fotowoltaicznego może zostać udzielone, jeśli:

 • dotyczy budynku jednorodzinnego;
 • energia wyprodukowana z dofinansowanego systemu przeznaczona będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • budynek jednorodzinny wyposażony jest w instalację trójfazową;
 • budynek jednorodzinny jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego;
 • zostanie zapewnione stabilne łącze internetowe;
 • moc znamionowa instalacji mieści się w przedziale od 3 kWp do 10 kWp.

Premiowane będą następujące projekty, które dotyczą instalacji fotowoltaicznych:

 • posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego;
 • których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp;
 • w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii;
 • których moc zostanie dopasowane do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego;
 • dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.

UWAGA! Szczegółowe informacje (w tym kryteria oceny wniosków czy wzór wniosku) zostaną zawarte w Regulaminie Konkursu, którego ogłoszenie planowane jest listopadzie 2017 r.

Zapraszamy na stronę projektu www.pv-projekt.pl.

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego ŚląskaRegionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląskafot. UM Bolesławiec