materiał promocyjny

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Nowych Jaroszowicach

Przetarg na lokal w Nowych Jaroszowicach
fot. Gmina Bolesławiec Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie. Lokal położony w obrębie miejscowości Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu.
istotne.pl 4 przetarg, nowe jaroszowice, gmina bolesławiec

Reklama

Przetarg na lokal w Nowych JaroszowicachPrzetarg na lokal w Nowych Jaroszowicachfot. Gmina Bolesławiec

Oznaczenie nieruchomości i lokalu:

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy z możliwością adaptacji na mieszkanie o pow. 80,10 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, położonego w Nowych Jaroszowicach 39. Funkcjonalność niska. Stopień zużycia technicznego wysoki. Tynki wewnętrzne w znacznej części zawilgocone, zlasowane. Miejscami odspojone od podłoża. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona i wypaczona. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i jednorodzinna i zagrodowa. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1939 r.. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Nowe Jaroszowice – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIII/155/05 z dnia 30 marca 2005 r., działkę nr 273/1, obręb Nowe Jaroszowice, obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy usługowej i zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 38U/RM, -w części tereny lasów oznaczone symbolem ZL.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r., o godz. 11.00, w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a (pok. nr 13).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 12 lutego 2018 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego Nowych JaroszowicachPrzetarg na sprzedaż lokalu użytkowego Nowych Jaroszowicachfot. Gmina Bolesławiec
Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego Nowych JaroszowicachPrzetarg na sprzedaż lokalu użytkowego Nowych Jaroszowicachfot. Gmina Bolesławiec

Reklama