Miasto Ceramiki najlepsze w rankingu Związku Powiatów Polskich

Miasto Ceramiki najlepsze w rankingu Związku Powiatów Polskich
fot. Krzysztof Gwizdała Bolesławiec zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
istotne.pl ranking, zpp, um bolesławiec

Ranking trwa przez cały rok i od 2003 roku jest prowadzony jest przez Związek Powiatów Polskich. Bolesławiec niemal od początku trwania rywalizacji plasował się ścisłej czołówce. W podsumowaniu rywalizacji za 2017 rok został zwycięzcą.

– Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie online. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie – informują organizatorzy rankingu.

W całorocznej rywalizacji punktowane są projekty realizowane przez dany samorząd i jednostki jemu podlegające. Punktacja obejmuje następujące obszary:

 • działania proinwestycyjne i prorozwojowe
 • rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem urzędu
 • promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu
 • wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej
 • promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych
 • współpraca krajowa i międzynarodowa
 • działania promocyjne.