„Powiedz hi” – akcja istotne.pl dla WOŚP

„Powiedz hi” – akcja istotne.pl dla WOŚP
fot. ii W CIK Orzeł będzie stoisko istotne.pl. Czekamy na Was od 15:30 z kalendarzami, kartkami z Bolesławca, naklejkami i wróżbami na 2018 rok oraz akcją „Powiedz hi”.
istotne.pl istotne.pl, wośp

Każdy, kto będzie miał ochotę pochwalić się udziałem w WOŚP, będzie mógł na żywo pokazać się znajomym, bliskim i rodzinie. Na stoisku istotne.pl w holu CIK Orzeł będzie można przywitać się z przyjaciółmi i bliskimi na całym świecie. Wystarczy podejść do naszej kamerki, wysłać znajomym link: istotne.pl/hi i pozdrowić ich na żywo z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Bolesławca.

To nie wszystkie atrakcje. Na naszym stoisku będą do wzięcia kalendarze na 2018 rok z pięknym zdjęciem bolesławieckiego rynku, naklejki oraz kartki z Bolesławcem. Dodatkowo każdy, kto będzie miał ochotę, będzie mógł wylosować dla siebie unikatową wróżbę na 2018 rok.

Zapraszamy Was serdecznie od 15:30 do CIK Orzeł.

Pokazując się przed kamerą wyrażasz zgodę na to, aby Twój wizerunek, głos i/lub wypowiedź w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane podczas transmisji na żywo oraz w innych audycjach lub przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez istotne.pl. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z Twojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na wszystkich znanych w chwili rejestracji polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do Twojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w prasie drukowanej i magazynach. Zezwolenie powyższe obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów telewizyjnych, audycji i przekazów, w których rozpowszechniany jest wizerunek, na wszystkich znanych polach eksploatacji. Rozpowszechnianie Twojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na Twoją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.