Mieszkanie Plus: ponad 70 ha do zabudowania w Bolesławcu i Nowogrodźcu

Mieszkanie Plus: ponad 70 ha do zabudowania w Bolesławcu i Nowogrodźcu
fot. freeimages.com (Fleur Suijten) Gdzie powstaną mieszkania w ramach rządowego programu – na razie nie wiadomo.
istotne.pl pis, mieszkanie+

W trakcie środowej konferencji samorządowców z Powiatu Bolesławieckiego poruszono też temat rządowego programu Mieszkanie Plus. – Sejm zobowiązał powiaty do tego, żeby przygotowały informacje dotyczące gruntów Skarbu Państwa, które potencjalnie mogłyby zostać przeznaczone na lokowanie inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym – tłumaczył wicestarosta Tomasz Gabrysiak.

Część powiatów sobie z tym zadaniem nie poradziła. Bolesławiecki samorząd powiatowy – i owszem. Jak się okazuje, w dwóch miastach w naszym powiecie (Bolesławiec i Nowogrodziec) znajduje się aż 135 niezabudowanych działek Skarbu Pańska o łącznej powierzchni ponad 70 ha. – Obecnie trwają dość intensywne prace związane z inwentaryzacją gruntów Skarbu Państwa na obszarach wiejski – dodał T. Gabrysiak.

Gdzie powstaną mieszkania w ramach rządowego programu – na razie nie wiadomo. Ocena zinwentaryzowanych działek należeć będzie do służb rządowych. Do tematu z pewnością wrócimy.

Aktualizacja

Wiadomo już, że TBS-owski samotniak znalazł się w programie Mieszkanie Plus.