Wrota Historii Regionalnej

Wrota Historii Regionalnej
fot. Sebastian Zielonka To niezmiernie ważne, aby młodzi członkowie społeczności lokalnej wiedzieli, skąd pochodzą i jaka jest historia miejsca, w którym żyją – mówi Sebastian Zielonka.

Wrota Historii Regionalnej to projekt ogólnopolski, którego głównym zadaniem było uwrażliwienie uczestników na wagę historii regionalnej oraz pokazanie, jak poprzez różnego rodzaju działania można ją pielęgnować, tak aby nie uległa zapomnieniu.

To niezmiernie ważne, aby młodzi członkowie społeczności lokalnej wiedzieli, skąd pochodzą i jaka jest historia miejsca, w którym żyją. Ważną rzeczą jest umiejętność zdobywania tej wiedzy poprzez analizę pozyskiwanych źródeł historycznych oraz rozmowy ze świadkami historii.

W trakcie trwania projektu uczestnicy brali udział w warsztatach historycznych, grach edukacyjnych, spotkaniach ze świadkami historii, lekcjach muzealnych i archiwalnych oraz uczestniczyli w obozie naukowym w Szczecinie. Poznali historię swoich dziadków i pradziadków, którą zaprezentowali eksperci i świadkowie tamtych wydarzeń, m.in. Jan Bujak, Kamilla Dudek, Helena Strzelczak, Stanisława Zięcik oraz Zbigniew Junkiewicz. Po zakończeniu projektu zostanie wydana e-publikacja pt. „Wrota Historii Regionalnej”, w której zostaną umieszczone prace uczestników z trzech regionów Polski. Hasłem przewodnim dla uczestników z naszego regionu było: „Dolny Śląsk – losy i pierwsze lata po przybyciu na Ziemie Zachodnie Polaków po 1945 r.”

W działaniach projektowych z naszego regionu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Szkoły Podstawowej w Żeliszowie, Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym. Organizację spotkań wspierały Biblioteki Publiczne z powyższych miejscowości.

Stowarzyszenie „Solidarni Razem” składa podziękowania wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację, a szczególne wyrazy uznania za zaangażowanie w przebieg projektu pani Grażynie Wężyk, panu Dariuszowi Kunaszce oraz panu Sebastianowi Zielonce.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem”, a współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.