Rusza kolejna edycja konkursu „Młody Przedsiębiorca”

Rusza kolejna edycja konkursu „Młody Przedsiębiorca”
fot. BTG Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, Powiat Bolesławiecki, Księgarnia Agora i Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu zapraszają uczniów do udziału w konkursie Młody Przedsiębiorca.

Konkurs Młody Przedsiębiorca skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Bolesławieckiego i powiatów ościennych.

Zasady uczestnictwa

Startujący w konkursie składają projekt przedsiębiorstwa, które chcieliby uruchomić. Projekt powinien zawierać:

 • nazwę
 • formę prawną
 • siedzibę
 • przedmiot działalności
 • teren działania
 • analizę finansową.

Prace należy składać anonimowo w zaklejonych kopertach, opatrzywszy je pieczęcią szkoły oraz godłem. Do prac powinny być dołączone – także w osobnych, podobnie oznakowanych kopertach – następujące dane:

 • imię i nazwisko autora/autorów projektu
 • klasa i nazwa szkoły
 • imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.

Biznesplany należy przesyłać do 16 lutego na adres:
BTG w Bolesławcu
ul. Bankowa 6D
59-700 Bolesławiec.

W kolejnym etapie uczestnicy konkursu zaprezentują swoje prace przed jury, w skład którego wejdą:

 • Grzegorz Owczarkowski, przedstawiciel BTG
 • Henryk Guzik, przedstawiciel BTG
 • Tomasz Gabrysiak, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
 • Agnieszka Michnej, przedstawiciel Związku Pracodawców zs. w Bolesławcu
 • Jan Stawiany, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Róznych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się 13 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu. Nagrody:

 1. 1000 zł i statuetka
 2. 700
 3. 400
 4. 250
 5. 150

Co więcej, laureaci otrzymają wsparcie PUP-u we wdrażaniu projektu. Portal i gazeta istotne.pl jest patronem medialnym konkursu.