Ważna książka „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki”

Ważna książka „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki”
fot. UM Bolesławiec 23 marca 2018 r. w Muzeum Ceramiki odbyła się promocja najnowszej publikacji prof. dra hab. Roberta Klementowskiego „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki”.
istotne.pl 183 historia, muzeum ceramiki, prl, um bolesławiec, robert klementowski, grzegorz strauchold

Publikacja poświęcona jest zagadnieniu działalności Służb Bezpieczeństwa w Bolesławcu i jest kontynuacją wydanej w 2012 r. książki pt. „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)”. Spotkanie moderował prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold.

Publikacja jest wynikiem badań naukowych, prowadzonych przez wiele lat przez prof. Roberta Klementowskiego. Autor wnikliwie przeanalizował setki akt i dokumentów, w oparciu o które powstało niniejsze wydawnictwo.

Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej opisano powstanie i rozwój organizacyjny SB do 1975 r., okres reorganizacji (grudzień 1956-kwiecień 1957 r.), strukturę i obsadę personalną SB w Bolesławcu do 1975 r., metody, formy i środki pracy Służby Bezpieczeństwa, osobowe źródła informacji SB i sieć tajnych współpracowników.

Druga część poświęcona została zagadnieniom działalności SB w Bolesławcu w latach 1957-1975: sytuacji społecznej i przejawom oporu do połowy lat 70., zabezpieczeniu gospodarki, działaniom operacyjnym wobec Kościoła katolickiego i innych wyznań, zabezpieczeniom kontrwywiadowczym terenu w latach 1957-1975, rewizjonizmowi i zaszłościom wojennym oraz zagadnieniu ukraińskiemu.

W trzeciej części poruszono kwestie zmian organizacyjnych SB w okresie 1975-1983, referatu SB RUSW w Bolesławcu w latach 1983-1990 oraz kwestie zwalczania terroryzmu i sprawy obiektowej o kryptonimie ,,Anarchia”.

Publikacje „Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki”, w cenie 25 zł za egzemplarz, oraz „My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956)”, w cenie 20 zł za egzemplarz, można nabyć w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki (ul. Kutuzowa 14) oraz Dziale Ceramiki (ul. Mickiewicza 13) w godzinach funkcjonowania muzeum.

tekst zlecony