60 uczniów „Budowlanki” z Certyfikatami Europass Mobilność

60 uczniów „Budowlanki” z Certyfikatami Europass Mobilność
fot. ZSB Bolesławiec Uczniowie Technikum Leśnego i Technikum Budowlanego, którzy w roku 2016 odbyli miesięczny staż zawodowy w Lipsku (Niemcy), zostali uhonorowani Certyfikatami Europass Mobilność.
istotne.pl certyfikat, zsb bolesławiec, jan russ, jacek jurkiewicz

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Europass Mobilność uczniom Technikum Leśnego i Technikum Budowlanego, którzy w roku 2016 odbyli miesięczny staż zawodowy w Lipsku (Niemcy), miała miejsce w czwartek 9 lutego w auli Zespołu Szkół Budowlanych. Jak czytamy na facebookowym profilu szkoły:

Ukoronowaniem Waszych praktyk zagranicznych są te oto europassy, wręczone dzisiaj uroczyście przez dyrektora szkoły oraz zaproszonych na uroczystość gości. Ten ważny dokument jest potwierdzeniem umiejętności zawodowych, które nabyliście w Niemczech, a może i przepustką do wymarzonej pracy w przyszłości. Gratulujemy.

Na przełomie maja i czerwca praktykę w Lipsku odbyła grupa 30 uczniów Technikum Leśnego, podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Organizacja lasów o różnej własności na przykładzie Niemiec”. Organizacja i realizacja tego stażu spotkała się z bardzo wysoką oceną Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz wizytujących jego przebieg przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju z Warszawy.

Z kolei druga 30-osobowa grupa uczniów Technikum Budowlanego wyjechała do Niemiec na przełomie września/października 2016 r. na miesięczną praktykę zawodową, której tematem były „Domy pasywne – przyszłość branży budowlanej”. W niedalekiej przyszłości w naszym regionie i kraju będzie się budowało coraz więcej domów w nowoczesnych technologiach energooszczędnych. Szkoła kształci specjalistów w tej dziedzinie już dziś.

Zespół Szkół Budowlanych jest liderem wśród szkół Powiatu Bolesławieckiego w realizacji staży zawodowych skierowanych dla młodzieży wszystkich kierunków kształcenia: technicznego i zawodowego.

W latach 2004–2014, w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, Zespół Szkół Budowlanych 10 razy wysyłał młodzież szkolną do Niemiec, aby mogła podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. W sumie z tego programu skorzystało 310 uczniów klas technicznych (łączna kwota dofinansowania: 658.984 euro).

Od 2015 r. w szkole zrealizowano już 3 projekty staży na zasadach programu Erasmus+, w ramach których do Niemiec wyjechało 90 uczniów – łączna kwota dofinansowania: 204.432 euro (859.466,37 zł).

W sumie od 2004 r. w ramach obu programów Zespołowi Szkół Budowlanych udało się wysłać na miesięczne staże do Niemiec 400 uczniów na łączną kwotę dofinansowania 863.416 euro (ponad 3 mln zł).

Więcej zdjęć na stronie Społeczności Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu.