UTW: słuchacze rozpoczęli nowy rok akademicki. Po raz jedenasty

Słuchacze UTW ślubują
fot. Krzysztof Gwizdała Wykład dra hab. Adama Płachciaka „Moralne dylematy społeczeństw czasów ponowoczesnych” zainaugurował rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu.
istotne.pl 183 uroczystość, wiesława olczyk, um bolesławiec, utw bolesławiec, ue wrocław

Reklama

W piątek 13 października – po raz jedenasty – nastąpiła uroczysta immatrykulacja nowych słuchaczy UTW w Bolesławcu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w skład której wchodzi również oddział w Bolesławcu. UTW prowadzi działalność w ramach kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych, kultury, sztuki, historii, zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych emerytów i rencistów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu ma swoją siedzibę w SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II 38c. Koordynatorem działań UTW w Bolesławcu jest Wiesława Olczyk. Słuchaczami UTW są osoby, które ukończyły 55 lat i posiadają status emeryta lub rencisty. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym, rok akademicki trwa od października do maja. W ofercie programowej znajdują się: wykłady, zajęcia ruchowo-usprawniające, obsługa komputera, nauka języków obcych, taniec orientalny, warsztaty psychologiczne i malarskie, warsztaty muzyczne (chór), Klub Kulturalno-Poznawczy.

W ramach działalności UTW organizowane są również: wycieczki, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, spotkania integracyjne, pikniki, Uniwersjada Wodna, Miejska Olimpiada Seniorów.

Reklama