100 tys. zł dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu!

100 tys. zł dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu!
fot. UM Bolesławiec Sejmik Województwa Dolnośląskiego uhonorował też Cech Rzemiosł Różnych oraz Krystynę Gay-Kutschenreiter.

W sobotę 14 października bolesławieckie Muzeum Ceramiki, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu oraz artystka Krystyna Gay-Kutschenreiter odebrali przyznane im nagrody. Wręczyli je Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Trzebnicy.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu otrzymało Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA w wysokości 100 tys. zł. Kapituła doceniła działalność bolesławieckich muzealników w zakresie promowania i poszerzania wiedzy o jednym z największych regionalnych dóbr kultury, jakim dla Dolnego Śląska jest ceramika bolesławiecka. Bolesławieckie Muzeum zrealizowało wiele projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dzięki którym, obok modernizacji budynków i zakupu wyposażenia, przeprowadziło wiele działań badawczych, ekspozycyjnych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Muzeum regularnie organizuje ekspozycje – na terenie Polski i poza granicami kraju – przybliżające twórczość czołowych projektantów współczesnej ceramiki bolesławieckiej. Za swoją działalność instytucja otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Dzięki realizowanym projektom bolesławieckie Muzeum nawiązało współpracę łącznie z ponad 100 muzeami, archiwami, bibliotekami, stowarzyszeniami i firmami z Polski, Niemiec, Czech, Włoch, Belgii, Austrii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Australii.

Odznakę Honorową Złotą „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, nadawaną w celu podkreślenia zasług dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie, otrzymał Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu. Bolesławiecki Cech przez cały okres swojego istnienia nie tylko angażował się w sprawy zawodowe, ale aktywnie udzielał się też jako organizacja społeczna. Od lat współpracuje ze szkołami podstawowymi i zawodowymi oraz nadzoruje praktyczną naukę zawodu młodocianych w zakładach rzemieślniczych. Ponadto wspiera wiele bolesławieckich instytucji i lokalnych akcji charytatywnych. Corocznie organizuje egzaminy czeladnicze oraz liczne konkursy.

Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla regionu otrzymała Krystyna Gay-Kutschenreiter, znana bolesławiecka artystka, od lat zajmująca się ceramiką unikatową i rzeźbą ceramiczną. W latach 1990-2005 pełniła funkcję komisarza artystycznego Ogólnopolskich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich i Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu. Zorganizowała ponad 50. wystaw poplenerowych. Przez wiele lat należała do Rady Muzeum przy bolesławieckim Muzeum Ceramiki, a obecnie pełni także funkcję jurora w procedurze kwalifikacyjnej Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, a jej prace w zbiorach wielu muzeów i kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.

tekst zlecony