materiał promocyjny

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych już 19 października

Powiat Bolesławiecki
fot. Powiat Bolesławiecki Podczas forum dowiesz się m.in., jak wygląda sprawozdawczość w NGO, kto może kontrolować i nadzorować organizacje pozarządowe, a także kiedy składać sprawozdanie i do kiedy płacić podatki.
istotne.pl 183 forum, umwd, konferencja, pieniądze, ngo, btg bolesławiec

Reklama

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych „Kontrola i nadzór w organizacji pozarządowej” odbędzie się 19 października o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu (ul. Armii Krajowej 12, sala konferencyjna).

Podczas forum dowiesz się i poznasz:

 • Jak wygląda sprawozdawczość w NGO?
 • Kto może kontrolować i nadzorować organizacje pozarządowe?
 • Kiedy składać sprawozdanie i do kiedy płacić podatki?
 • Aspekt tzw. delegacji sędziowskich a kontrole ZUS
 • Spotkasz się także z przedstawicielami władz samorządowych miasta i powiatu oraz organizacjami i liderami – takimi jak ty
 • Dowiesz się, jakie korzyści i na jakie wsparcie możesz liczysz w kontynuowaniu działalności punktu doradczego w Bolesławcu.

PROGRAM FORUM:

 • 09.30–10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00–10.05 Otwarcie FORUM – Angelika Jaśkiewicz
 • 10.05–10.30 Wystąpienie przedstawicieli władz jednostek samorządu terytorialnego
 • 10.30–12.00 Kontrola i nadzór w organizacjach pozarządowych – adw. Dominik Naglik
 • 12.00–12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15–13.30 Prezentacja programu Dolnośląskie Małe Granty – Agata Bulicz, przedstawicielka Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • 13.30–13.45 Podsumowanie Forum.

UWAGA!

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty. Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – operator programu Dolnośląskie Małe Granty – ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Szczegóły:

 1. Kto może starać się o dotację?
  Grupa nieformalna – Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat – jedna z tych osób musi pełnić rolę lidera grupy.
 2. Ile wynosi dotacja?
  Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł
  Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł
 3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
  Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski i miasto Wrocław
 4. Do kiedy trwa nabór?
  Nabór wniosków trwa od 09 października 2017 r. do 23 października 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 23.10.2017 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).
 5. Czas realizacji projektów?
  Projekty można realizować w okresie od 02.11.2017 r. do 10.12.2017 r.
 6. Jak się zgłosić?
  a. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
  b. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:
  Biuro Programu Dolnośląskich Małych Grantów Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław
 7. Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?
  Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w siedzibie Biura Programu Dolnośląskich Małych Grantów – Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; godziny pracy oraz kontakt do doradców dostępne na stronie www.malegranty.pl w zakładce Kontakt.

SZCZEGÓŁY ORAZ REGULAMIN DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW ZNAJDZIESZ NA STRONIE: www.malegranty.pl.

NIE CZEKAJ, WYPEŁNIJ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!

Reklama