Comfort zwiększa zatrudnienie! – dużo ofert pracy!

Comfort zwiększa zatrudnienie! – dużo ofert pracy!
fot. Comfort S.A. Praca dla: logistyków, inżynierów budownictwa, chemika budowlanego, projektanta, specjalisty ds. personalnych, specjalisty ds. zakupów oraz pracowników budowlanych różnych specjalności.
istotne.pl praca, comfort s.a.

Comfort S.A. to nowoczesna firma założona w 1990 r., oferująca produkty na wysokim, europejskim poziomie i notująca bardzo dobre wyniki. Należy do czołowych polskich producentów prefabrykatów żelbetowych. Posiada zakłady produkcyjne w Rakowicach Małych na Dolnym Śląsku oraz w Toruniu. Od roku 2017 Comfort S.A. należy do niemieckiej Grupy Goldbeck.

Obejrzyj filmik o nas:

Przedsiębiorstwo dynamicznie zwiększa ilość realizowanych projektów. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych ambitną pracą w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie do składania swoich aplikacji na poszczególne stanowiska pracy w Rakowicach Małych:

INŻYNIER BUDOWNICTWA – MISTRZ PRODUKCJI (nr ref. PR/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/mistrz-produkcji/

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowością wykonania elementów prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • odbiór jakościowy wykonanych elementów,
 • egzekwowanie wykonania zadań od podległych pracowników,
 • prowadzenie sprawozdawczości dziennej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – kierunek budownictwo,
 • umiejętności kierowania zespołem ludzi,
 • doskonałej organizacji pracy,
 • samodzielności w realizacji powierzonych zadań,
 • motywacji i zaangażowania w pracę,
 • odpowiedzialności i rzetelności.

TECHNOLOG BETONU (nr ref. TB/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/technolog-betonu-2/

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • stała kontrola jakości surowców, materiałów i półfabrykatów zgodnie z wymaganymi normami,
 • opracowywanie i uaktualnianie składu mieszanek betonów (recept),
 • systematyczna kontrola jakości betonu oraz dokumentowanie kontroli,
 • nadzór nad bieżącymi badaniami laboratoryjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych receptur,
 • kontrola przestrzegania ustalonych recept przy produkcji betonów i przestrzeganie cykli technologicznych;
 • nadzór nad pracownikami wydziału laboratorium i betonowni,
 • współpraca z innymi wydziałami przedsiębiorstwa.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo lub chemia budowlana lub pokrewne,
 • umiejętności zarządzania podległymi pracownikami,
 • wiedzy w zakresie technologii betonu,
 • otwartości na nowinki i chęci zdobywania wiedzy w zakresie swoich obowiązków zawodowych,
 • doskonałej organizacji pracy,
 • motywacji i zaangażowania w pracę,
 • odpowiedzialności i rzetelności,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji betonu.

SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI (nr ref. SPP/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-przygotowania-produkcji-inz-budownictwa/

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • analizowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej (sprawdzanie i korygowanie, uzgadnianie zmian);
 • sporządzanie dziennych harmonogramów produkcji;
 • przygotowywanie planów zakupowych niezbędnych materiałów i akcesoriów do produkcji elementów;
 • monitoring realizacji dziennych planów produkcji z uwzględnieniem wprowadzanych zmian;
 • rozliczanie zużytych materiałów;
 • ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zleceń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu budowlanym (wymóg konieczny);
 • biegłej znajomości odczytywania dokumentacji technicznej (projekty, rysunki warsztatowe);
 • bardzo dobrej organizacji pracy;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • motywacji i zaangażowania w pracę;
 • skrupulatności, rzetelności i odpowiedzialności.

ASYSTENT PROJEKTANTA (nr ref. APR/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/asystent-projektanta-3/

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • analiza statyczna,
 • przygotowywanie wytycznych i rysowanie elementów zespolonych i płaszczyznowych (ściany jedno-
  dwu- i trójwarstwowe, stropy typu TT i filigran) a także prętowych jak słupy, belki i elementy
  sprężone.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – kierunek budownictwo (wymóg konieczny),
 • doświadczenia zawodowego w projektowaniu elementów konstrukcyjnych żelbetowych,
 • mile widziana znajomość programów: : ALLPLAN, FRILO, ROBOT, ABC Płyta, RM-WIN
 • mile widziane przedłożenie zaświadczenie o odbytych szkoleniach w zakresie obsługi ww.
  Programów
 • doskonałej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności i rzetelności.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH (nr ref. K/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-personalnych-2/

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • prowadzenie administracji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń
 • społecznych (m.in.: ewidencja absencji, ewidencja czasu pracy, przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych, prowadzenie kart zasiłkowych),
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie raportów kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, inne niezbędne),
 • pomoc w realizacji zadań wynikających z ZFŚS,
 • obsługa systemu Płatnik oraz systemu kadrowo-płacowego.

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI, MISTRZ LOGISTYKI (nr ref. L/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-logistyki-mistrz-logistyki/

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • nadzór nad właściwym składowaniem wyrobów na placu magazynowym i prowadzenie kontroli składowania,
 • nadzorowanie harmonogramu wysyłki prefabrykatów wg ustalonych ilości i terminów,
 • nadzór nad załadunkiem wyrobów na środki transportu, właściwym ich ułożeniem oraz wystawianie dowodów WZ,
 • prowadzenie ewidencji wykonanych usług transportowych, wydawanych wyrobów i innych elementów służących do załadunków,
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego oraz wystawianie faktur,
 • raportowanie,
 • współpraca z innymi wydziałami przedsiębiorstwa.

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW (nr ref. SZ/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-zakupow/

Główne zadania na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie ofert od dostawców polskich i zagranicznych oraz szczegółowa ich analiza,
 • negocjacje cen i warunków dostaw,
 • utrzymywanie kontaktów z dostawcami oraz pozyskiwanie nowych,
 • kontrolowanie terminowości dostaw,
 • prowadzenie rejestru zamówień, reklamacji, otrzymywanych atestów,
 • prowadzenie analizy cen w celu obniżenia kosztów materiałowych,
 • dysponowanie materiałami zgodnie z obowiązującymi procedurami.

BETONIARZ-ZBROJARZ

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/betoniarz-zbrojarz/

STOLARZ, CIEŚLA

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/stolarz-budowlany-ciesla/

ŚLUSARZ-SPAWACZ

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/slusarz-spawacz/

OPERATOR AUTOMATU DO CIĘCIA I GIĘCIA ZBROJEŃ

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/operator-automatu-do-ciecia-i-giecia-pretow-zbrojeniowych/

PRACOWNIK BRYGADY ZAŁADUNKOWEJ

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/pracownik-brygady-zaladunkowej/

Zatrudnionym osobom zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie + świadczenia socjalne),
 • nietuzinkowe doświadczenie w dużym zakładzie produkcyjnym z dziedziny prefabrykacji betonowej,
 • uczestnictwo w realizacji nieprzeciętnych projektów,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • wsparcie w codziennych zadaniach Kierownika Działu,
 • spotkania i wyjazdy integracyjne.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, LM) z zaznaczonym nr referencyjnym na adres e-mail:

rekrutacja@comfortsa.pl

http://comfortsa.pl/

Budowa Elektrowni OpoleBudowa Elektrowni Opolefot. Comfort S.A.
BudowaBudowafot. Comfort S.A.
Comfort S.A.Comfort S.A.fot. Comfort S.A

tekst zlecony