Bolesławieccy ceramicy stracą w sierpniu miliony złotych?

Bolesławieccy ceramicy stracą w sierpniu miliony złotych?
fot. MZ Tegoroczna edycja Dni Ceramiki odbędzie się w dniach 15-19 sierpnia, z czego 15 to święto, a 19 – niedziela z zakazem handlu. Ceramicy będą mieć problemy ze sprzedażą bolesławieckiego złota?
istotne.pl ceramika, przedsiębiorczość, święto ceramiki, zakaz, pis, pip

Zapytaliśmy PIP, jak wyglądać będzie sprawa sprzedaży ceramiki w czasie Bolesławieckiego Święta Ceramiki, które będzie mieć miejsce w dniach 15-19 sierpnia. Przypomnijmy: 15 to Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Matki Bożej, 19 zaś – niedziela z zakazem handlu.

W czasie Dni Ceramiki producenci naszego bolesławieckiego złota odnotowują ogromne, milionowe obroty. Czy teraz drastycznie one spadną z powodu ustawowego zakazu handlu?

Oddajemy głos Małgorzacie Łagockiej, okręgowej inspektor pracy:

Z dotychczasowych wyjaśnień wynika, że organizowane festyny, jarmarki, święta regionalne, w co wpisuje się Święto Ceramiki i organizowany w związku z tym kiermasz wyrobów, można uznać, że winien być objęty wyłączeniem z art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r., poz. 305). Mając na uwadze przywołany powyżej przepis, stanowiący, iż zakaz, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy, nie obowiązuje: „w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych”, uważamy, iż istnieją prawdopodobne przesłanki uzasadniające ww. wyłączenie, w szczególności mając na uwadze placówki handlowe organizowane wyłącznie na potrzeby danej imprezy.

Ale zaraz dodaje:

Jednak nie można wykluczyć pojedynczych przypadków, w których może dojść do próby powoływania się na to wyłączenie i prowadzenie handlu zupełnie niezwiązanego z tym Świętem. Wówczas to, w sytuacji potwierdzenia tego i jednoznacznego stwierdzenia naruszenia, ww. ustawa przewiduje, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, że osoby, które naruszą przepisy ustawy, podlegają karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa powyżej, następuje w trybie przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dodatkowo do Kodeksu karnego dodano art. 218 a, który stanowi, że za złośliwe lub uporczywe działania naruszające przepisy ustawy ograniczającej handel grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności.