Urząd Miasta: końcówka roku pod znakiem inwestycji

Urząd Miasta: końcówka roku pod znakiem inwestycji
fot. UM Bolesławiec Pod koniec ubiegłego roku nastąpił m.in. odbiór końcowy drogi przy ul. Zielonej, zakończono budowę oświetlenia przy ulicach Kosiby i Jagiellonów.
istotne.pl inwestycja, ul. kosiby, um bolesławiec, ul. jagiellonów

W grudniu 2017 roku nastąpił odbiór końcowy budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Zielonej. Zakres inwestycji obejmował m.in.

  • budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną o dł. 423 m
  • wykonanie jednostronnych chodników z kostki betonowej
  • ułożenie kanalizacji deszczowej do odwodnienia jezdni.

Nową drogę oświetla 16 latarń z oprawami LED. Przy ul. Kresów II RP zakończył się pierwszy etap prac związany z budową odwodnienia i oświetlenia drogi. W ramach zadania nastąpiło ułożenie kanalizacji deszczowej do odwodnienia jezdni oraz zamontowano 12 latarń ulicznych z oprawami LED.

Na rok 2018 zaplanowano wykonanie drugiego etapu zadania, tj. wykonanie drogi o długości 403,2 m z nawierzchnią asfaltową oraz chodnika przy ulicy Kresów II RP.

Przy ul. Kosiby zakończyła się budowa oświetlenia drogowego (droga wojewódzka). Drogę oświetla 10 latarń z oprawami LED. W grudniu zakończyła się również budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do dziesięciu działek niezabudowanych w obrębie ulic Zielona–Kresów II RP. Roboty wykonała firma BUDROMAX z Gryfowa Śląskiego. Koszty inwestycji wynoszą 1 361 887 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Pod koniec roku nastąpił również odbiór budowy oświetlenia przy ul. Jagiellonów. – Budowa oświetlenia była priorytetowa dla mieszkańców tej ulicy. W 2018 roku ruszy pierwszy etap budowy drogi przy ul. Jagiellonów – zapowiada prezydent Bolesławca Piotr Roman. Budowa oświetlenia zrealizowana została w formule zaprojektuj i wybuduj. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 129 000 zł. Wykonawcą robót jest firma ITINET z Zielonej Góry, autorem projektu firma Eco Energy Poland z Cieszyna.

Zakres zadania obejmował m.in.

  • budowę linii kablowej o dł. 870 m
  • montaż 24 słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego LED z wbudowanym modułem RF i czujnikiem ruchu.

Ten typ inteligentnej instalacji oświetlenia zastosowany został również na terenie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka. Odcinek ten oświetla 11 latarń. Wykonawcą robót jest spółka ITINET. Wartość zadania wynosi 85 977 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony