Miasto Bolesławiec będzie usuwać azbest

Miasto Bolesławiec będzie usuwać azbest
fot. John Hayman/Wikimedia Commons Gmina Miejska zamierza w 2018 roku ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie gminy.
istotne.pl pieniądze, azbest, um bolesławiec, mzgm bolesławiec

W przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Miejska Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta Bolesławiec. Ze środków tych nie będą finansowane natomiast koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel, użytkownik nieruchomości pokrywa we własnym zakresie. Usuwaniem azbestu z nieruchomości, jego transportem i utylizacją będzie się zajmować firma wyłoniona w drodze zbierania ofert na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zwracam się do Mieszkańców Bolesławca, aby złożyli „Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec” w terminie do 26 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec (sekretariat, budynek A) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec (obok Pałacu Ślubów). Powyższa deklaracja będzie wstępnie kwalifikowała Państwa nieruchomości do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Deklarację można pobrać w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23; w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec lub na stronie www.boleslawiec.eu.

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec.


Piotr Roman
/-/
Prezydent Miasta Bolesławiec

tekst zlecony