Projekty miejskich szkół

Projekty miejskich szkół
fot. UM Bolesławiec Miejskie placówki oświatowe nie próżnują.
istotne.pl projekt, edukacja, um bolesławiec

Gmina Miejska Bolesławiec zaplanowała również projekt „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 7.1.1. Wartość projektu: 2.154.996 zł, wkład własny: 323.250 zł. Termin realizacji: 2017-2018.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w 9 bolesławieckich szkołach w zakresie nauk cyfrowych i matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu zaplanowano wyposażenie w sprzęt cyfrowy oraz kompletne oprogramowanie dydaktyczne 14 pracowni (będą to pracownie dla dzieci z klas I-III, IV-VI oraz gimnazjalnych. Dodatkowo do jednej z placówek zostanie zakupiony zestaw robotów do nauki programowania.

Projekty miejskich szkółProjekty miejskich szkółfot. UM Bolesławiec

Bolesławieckie placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizację szeregu projektów. „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 10.2.1 zaplanowała Szkoła Podstawowa nr 2. Wartość projektu: 262.066 zł, wkład własny: 13.130 zł. Termin realizacji: 2017-2019. Celem projektu jest doposażenie pracowni przedmiotowych i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z SP nr 2.

„Zjednoczeni poprzez kulturalną i naturalną różnorodność” w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne zaplanowała Szkoła Podstawowa nr 1. Wartość projektu 106.426 zł, wkład własny 0 zł. Termin realizacji: 2015-2017. Partnerzy: Bolesławiec, Zagrzeb (Chorwacja), Sincel (Rumunia), Ostrawa i Navsi (Czechy), oraz Humenne (Słowacja).

Celem projektu jest poznanie dziedzictwa kulturowego regionów. W zakres badań wchodziły: architektura drewniana, ceramika i przedmioty domowego użytku wykonywane z drewna, stroje ludowe, muzyka, taniec, gwara / język, legendy i podania.

„Arteterapia kluczem do dobrej integracji” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – projekt Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7. Wartość projektu: 80.100 zł, wkład własny: 8.010 zł. Termin realizacji: 2016-2017. Partnerzy: Laznie Libwerda i Nove Mesto pod Smrkem.

Celem projektu jest poszerzenie współpracy z czeskimi partnerami o nowe działania opierające się na integracji dzieci z deficytami rozwojowymi z dziećmi zdrowymi oraz włączeniu do współpracy rodziców polskich i czeskich. Działania projektu opierały się na wiadomościach i umiejętnościach zdobytych na warsztatach metodycznych.

„Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – projekt Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 i Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3. Wartość projektu 63.000 zł, wkład własny 6.300 zł. Termin realizacji: 2016-2017. Partnerzy: Doksy, Jablonne v Podjestedi. Celem projektu jest prowadzenie działań proekologicznych dzieci z przedszkoli w Jablonne, Doksy oraz Bolesławca (MPP nr 3 i MPP nr 6). W ramach projektu odbyło się również szkolenie dla nauczycieli oraz wyjazd do IQlandii w Libercu.

Projekty miejskich szkółProjekty miejskich szkółfot. UM Bolesławiec

„Mały badacz i odkrywca” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – projekt Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2. Wartość projektu: 68.422 zł, wkład własny: 6.842 zł. Termin realizacji 2016-2017. Partnerem jest Liberec. Celem projektu jest rozwijanie w dziecku szacunku dla jego tożsamości kulturowej, języka i wartości kraju w którym żyje, jak i dla innych kultur. W ramach projektu obyło się również szkolenie dla nauczycieli oraz wyjazd do IQlandii w Libercu.

„Przedszkolne podróże do krainy przyrody” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, realizator Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5. Wartość projektu 67.667 zł, wkład własny: 6.767 zł. Termin realizacji 2016-2017. Partnerem jest Jablonne v Podjestedi. Cel projektu: rozwijanie postaw proekologicznych u dzieci w ramach zajęć edukacyjnych, wycieczki do Wrzosowej Krainy oraz organizacji Eko-festiwalu.

„Transgraniczne Przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4. Wartość projektu: 74.398 zł, wkład własny: 7.440 zł. Termin realizacji 2016-2017. Partner projektu – Liberec. Cel projektu: promocja zdrowego żywienia wśród dzieci, poznanie regionalnych kuchni, poznanie zabaw, metod i form pracy promujących ruch. W ramach projektu obyło się również szkolenie dla nauczycieli oraz wyjazd do IQlandii w Libercu.

„A to ciekawe… Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Szkoła Podstawowa nr 2. Wartość projektu: 48.293 zł, wkład własny: 4.829 zł. Termin realizacji 2017, partner – Hrádek nad Nisou.

Cel projektu: pogłębianie świadomości własnej tożsamości kulturowej i korzeni kulturowych, rozwijanie edukacji międzykulturowej, nawiązanie kontaktu z młodzieżą mającą podobne pasje i zainteresowania. Efektem końcowym był stworzony przez młodzież przewodnik (papierowy i internetowy) prezentujący najciekawsze miejsca Euroregionu Nysa.

„Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator: Szkoła Podstawowa nr 1. Wartość projektu: 85.810 zł, wkład własny: 8.581 zł. Partner – Jablonne v Podjestedi. Termin realizacji 2017-2018. Cel projektu: promowanie nowych form zajęć sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży (bubble, football, kin-ball). W ramach projektu zaplanowano również wycieczki do największych miast regionu, tj. Pragi i Wrocławia.

„Wspólne góry-wspólne pasje” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Szkoła Podstawowa nr 4. Wartość projektu: 53.148 zł, wkład własny: 5.315. Termin realizacji 2017-2018. Partner – Liberec. Cel projektu: zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli na temat aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w górach, ochrony przyrody i ekologii oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

„Mamy to! Szlifujemy transgraniczną telewizję” w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Realizator: Szkoła Podstawowa nr 2. Wartość projektu: 41 578 zł, wkład własny 0 zł. Termin realizacji rok 2017. Partnerem jest Gimnazjum w Łucku (Ukraina). Cel projektu: wyjazd bolesławieckiej młodzieży do Łucka (Ukraina), by wspólnie tworzyć szkolną telewizję. Jest to kontynuacja projektu zrealizowanego w 2016 roku – wówczas w Bolesławcu gościła młodzież z Ukrainy.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony