materiał promocyjny

Ogłoszenie o przetargu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

Ogłoszenie
fot. KG Oferty należy składać do dnia 07.07.2017 r. do godziny 10:30 w sekretariacie Spółdzielni.
istotne.pl 1 przetarg, ogłoszenie, sm bolesławianka

Reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

  1. na utwardzenie terenu – ulica Staroszkolna 2 ab, 4 ab,
  2. remont chodnika – ulica Wańkowicza 1-25,
  3. budowa miejsc postojowych – ulica Jana Pawła II  50 ab, r
  4. remont cząstkowy chodnika – ulica Gałczyńskiego 16-34 w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 07.07.2017 r. do godziny 10:30 w sekretariacie Spółdzielni.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym GZM pokój nr 6 (tel. 75 644 68 87) lub do pobrania ze strony internetowej www.smbol.pl

Reklama