Trwa konkurs literacki „List”

Trwa konkurs literacki „List”
fot. sxc.hu Do 11 października można nadsyłać prace na konkurs literacki "List".
istotne.pl konkurs, list, gokis bolesławiec

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu, z siedzibą w Kruszynie, zaprasza wszystkich na konkurs literacki "List". Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia "sztuki" pisania listów, rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

Na konkurs należy nadesłać list o dowolnej tematyce, napisany przez siebie. Adresat i sytuacje przedstawione w liście mogą być fikcyjne. Dana osoba może przesłać 2 listy, napisane odręcznie czytelnym pismem. W kopercie powinna się znajdować także kartka z danymi uczestnika (imię i nazwisko, adres lub telefon kontaktowy).

Warunki uczestnictwa

W konkursie oceniani będą autorzy listów w następujących kategoriach wiekowych:

  • kategoria od 10 do 12 lat
  • kategoria od 13 do 15 lat
  • kategoria 16 lat i powyżej (nie ma górnej granicy wiekowej)

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania. Oceny listów dokona komisja konkursowa. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody oraz publikację nagrodzonych utworów (za zgodą autora). Prace należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn – ul. Główna 8, 59-700 Bolesławiec.

Prace można wysyłać do 11 października (liczy się data stempla pocztowego). O rozstrzygnięciu konkursu i teminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.

(informacja B. Widera, GOKiS Bolesławiec z/s w Kruszynie)