Trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
fot. B.org W całej Polsce trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Porady prawne można uzyskać także w bolesławieckiej prokuraturze.
istotne.pl policja, prokuratura, sąd, porada prawna

Od 22 lutego do 1 marca w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Sądowej 1 będą udzielane informacje prawne dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw. Prokuratorzy będą dyżurować w godzinach od 12:00 do 15:00.

Policja również uczestniczy w Programie Pomocy Ofiarom Przestępstw. Funkcjonariusze informują osoby pokrzywdzone o przysługujących im uprawnieniach. Policjanci przestrzegają również zasady "unikania" bezpośredniego kontaktu osoby pokrzywdzonej ze sprawcą. Stosowana jest także procedura "Niebieskiej Karty", w myśl której ofiary przemocy w rodzinie oprócz pomocy doraźnej są informowane o pomocy świadczonej przez różne instytucje.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, to ogólnopolska akcja w ramach której w sądach oraz prokuraturach organizowane są dyżury sędziów, aplikantów sądowych, kuratorów i prokuratorów. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania.

(informacja KPP Bolesławiec/MZ)