Stowarzyszenie „Blues nad Bobrem” spotyka się w sprawie festiwalu

Stowarzyszenie „Blues nad Bobrem” spotyka się w sprawie festiwalu
fot. Jan Samerdak Każdy może przystąpić do Stowarzyszenia "Blues nad Bobrem" i pomóc w reaktywacji bolesławieckiej imprezy muzycznej. Spotkanie Stowarzyszenia w najbliższą sobotę.
istotne.pl blues nad bobrem, blues

Stowarzyszenie "Blues nad Bobrem" zostało reaktywowane pod koniec stycznia. W związku z tym, zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków oraz wszystkich zainteresowanych współtworzeniem Festiwalu na Walne Zebranie, które odbędzie się 17 lutego o godz. 14:00 w sali konferencyjnej hotelu "Piast" w Bolesławcu.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Informacja o reaktywowaniu stowarzyszenia
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Zatwierdzenie regulaminu obrad
  4. Dyskusja
  5. Wybory Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Uchwał, Wniosków
  6. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  7. Zakończenie obrad

(informacja A. Kamińska/ KG)