Rzeźby Krzysztofa Brzuzana prezentuje muzeum

Rzeźby Krzysztofa Brzuzana prezentuje muzeum
fot. B.org Prace pochodzącego z Bolesławca artysty można oglądać w Muzeum Ceramiki przy ulicy Mickiewicza do połowy marca.
istotne.pl wystawa, muzeum ceramiki, rzeźbiarstwo

Artysta związany jest z Bolesławcem dzieciństwem i latami szkolnymi, o których zawsze wspomina, bowiem to właśnie w I LO, pod kierunkiem pani Jolanty Ajlikow-Czarneckiej odkrył i rozwijał swoje artystyczne zainteresowania. Później były studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, na wydziale rzeźby, obronione wyróżnionym dyplomem w 1980 roku w pracowni profesora Mariana Koniecznego. Ten rok był jednocześnie początkiem jego pedagogicznej drogi jako nauczyciela przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, gdzie pracuje nadal.

Ludzie w muzeumLudzie w muzeumfot. B.org
Ludzie w muzeumLudzie w muzeumfot. B.org

Krzysztof Brzuzan zajmuje się rzeźbą, o szerokim spektrum tematów i tworzyw, często łącząc ze sobą różne materie. Są więc i rzeźby w drewnie, formy odlewane w brązie, rzeźba architektoniczna, pomnikowa, wiele realizacji przeznaczonych do wnętrz sakralnych, a nawet statuetki i plakiety przyznawane na konkursach i festiwalach. Sam artysta bierze czynny udział w wystawach środowiska rzeszowskiego i ogólnopolskich, za które był wielokrotnie nagradzany.

Interesująca, obok formy, jest tematyka prac. Bohaterem jest zawsze człowiek, czasem anioł, przewijają się postaci święte, zwyczajne ale i "Komedianci". Korzeni tej sztuki należy szukać w najlepszych osiągnięciach rzeźby klasycznej i w nowatorskim ujęciu, jakie zaproponowało ubiegłe stulecie.

Rzeźby wykonane przez Krzysztofa BrzuzanaRzeźby wykonane przez Krzysztofa Brzuzanafot. B.org
Rzeźba wykonana przez Krzysztofa BrzuzanaRzeźba wykonana przez Krzysztofa Brzuzanafot. B.org

Wystawa jest dostępna w Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza.

(informacja Katarzyna Żak/ KG)