Marszałek Województwa Dolnośląskiego gościł w Bolesławcu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego gościł w Bolesławcu
fot. Marcin Zabawa Rozwój regionalny, poprawa jakości dróg oraz pozyskiwanie przez samorządy pieniędzy z funduszy europejskich, to główne problemy o których dyskutowano w trakcie wizyty Andrzeja Łosia w Bolesławcu.
istotne.pl 0 spotkanie, marszałek, ryszard łoś, powiat bolesławiecki

W piątek w Bolesławcu przebywał Andrzej Łoś, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Marszałek uczestniczył w dwóch spotkaniach. Oba odbyły się w Starostwie Powiatowym. W pierwszej kolejności marszałek spotkał się z władzami samorządowymi naszego miasta, powiatu oraz okolicznych gmin. Marszałek rozmawiał z wójtami, prezydentem, burmistrzem i starostą o stanie dróg na terytorium powiatu i o sposobach pozyskiwania pieniędzy na nowe drogi i na remonty istniejących.

Przedstawiciele władz samorządowychPrzedstawiciele władz samorządowychfot. Marcin Zabawa

Andrzeja Łosia interesowała również sytuacja społeczno-ekonomiczna w poszczególnych gminach. Pytał o wielkość budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz o poziom bezrobocia. Mówił również o możliwościach rozwoju powiatu bolesławieckiego.

Zdaniem marszałka miasto i powiat mają duży potencjał gospodarczy, co w połączeniu ze skutecznym wykorzystaniem środków z funduszy europejskich musi skutkować rozwojem gospodarczym, a co za tym idzie, poprawą jakości życia mieszkańców.

Karol Stasik, Andrzej Łoś, Cezary PrzybylskiKarol Stasik, Andrzej Łoś, Cezary Przybylskifot. Marcin Zabawa

Po spotkaniu z władzami samorządowymi Andrzej Łoś uczestniczył w spotkaniu otwartym z mieszkańcami miasta i powiatu. Marszałek opowiadał o rozwoju regionalnym, skupiając się na możliwościach rozwoju powiatu bolesławieckiego.

Podkreślał, że samorządy wszystkich szczebli powinny wspólnie opracowywać duże projekty gospodarcze i wspólnie ubiegać się o pieniądze. Tylko taki sposób działania, zdaniem Andrzeja Łosia, jest receptą na osiągniecie sukcesu.

Bolesławianie na spotkaniu z Andrzejem ŁosiemBolesławianie na spotkaniu z Andrzejem Łosiemfot. Marcin Zabawa

W dalszej części spotkania marszałek odpowiadał na pytania bolesławian. Zakres zadawanych pytań był bardzo szeroki. Od pytania o gwarancje równomiernego podziału środków między Wrocław a resztę Dolnego Śląska, poprzez pytanie o możliwości finansowego wsparcia przez Urząd Marszałkowski dla wyposażenia biblioteki w Bolesławcu, po pytanie o jakość współpracy między marszałkiem a wojewodą.

Andrzej Łoś kilkakrotnie powtarzał, że wbrew obawom miasto Wrocław nie wchłonie wszystkich środków przeznaczonych na rozwój gospodarczy. Jako przykład gminy i powiatu, rekordzistów w pozyskiwaniu środków, marszałek wskazał na Krośnice (koło Milicza) i powiat kłodzki. Marszałek potwierdził możliwość dofinansowania biblioteki oraz wyraził nadzieję, że współpraca między nim a wojewodą będzie przykładem dobrej współpracy.

Część spotkania była poświęcona turystyce i grupie Via Sudetica. Andrzej Łoś prezentował pogląd, że tylko współpraca na poziomie powiatu i województwa może przynieść efekty w promocji regionu.

(informacja i zdjęcia MZ)