Około 800 osób było na spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych

Około 800 osób było na spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych
fot. A. Tarnawska Podczas spotkania opłatkowego mszę odprawił biskup legnicki. Spotkanie było okazją do integracji środowiska niepełnosprawnych i osób pracujących na ich rzecz.
istotne.pl niepełnosprawność, religia

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło około 800 osób: niepełnosprawni, ich rodziny, przyjaciele, wolontariusze. Do udziału w mszy i uroczystości zaproszono także przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miejscem spotkania była sala gimnastyczna I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.

Ludzie na spotkaniu opłatkowymLudzie na spotkaniu opłatkowymfot. A. Tarnawska

Po mszy, którą odprawił biskup legnicki, można było wysłuchać kilku koncertów oraz obejrzeć wystawy prac plastycznych osób niepełnosprawnych z: Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu, II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Biskup przyjmuje dary od kobiety na wózku inwalidzkimBiskup przyjmuje dary od kobiety na wózku inwalidzkimfot. A. Tarnawska
Barbara Kostyra i biskupBarbara Kostyra i biskupfot. A. Tarnawska

VII integracyjne spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego przygotowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu oraz świeckie i kościelne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. W organizacji udział wzięły też: Dekanaty Bolesławiec Wschód i Bolesławiec Zachód, Dekanat Nowogrodziec oraz parafie w powiecie bolesławieckim oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Jednostka Wojskowa oraz ośrodki wsparcia.

(informacja B. Kostyra/ KG)