Powiat: 11 nowych nauczycieli mianowanych

Powiat: 11 nowych nauczycieli mianowanych
fot. Powiat Bolesławiecki W czwartek 13 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu odbyła się uroczystość, w czasie której jedenastu nauczycieli złożyło ślubowanie przed wicestarostą Marianem Haniszewskim.
istotne.pl awans, edukacja, alicja krzyszczak, marian haniszewski, barbara smoleńska

Warto przypomnieć, że aby zostać nauczycielem mianowanym, przez co najmniej dwa lata należy pracować w szkole jako nauczyciel kontraktowy, a następnie odbyć staż (2 lata i 9 miesięcy). Nauczyciel starający się o awans musi także zaplanować własny rozwój zawodowy oraz działania, które będą podejmowane w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły. Należy także uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz zdać bardzo wymagający egzamin przed komisją egzaminacyjną, przedstawiając jednocześnie efekty swojej pracy w okresie stażu.

Jak wspomniała w trakcie spotkania naczelniczka Wydziału Edukacji i Promocji Powiatu Alicja Krzyszczak, nauczyciele wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa oświatowego, a także wspaniale zaprezentowali swój warsztat pracy nauczyciela, co wróży im wspaniałą karierę zawodową. Wicestarosta Marian Haniszewski, podkreślając, że udział w uroczystości jest dla niego prawdziwym zaszczytem, powiązał informację o bardzo dobrym przygotowaniu nauczycieli z tegorocznymi, najlepszymi na Dolnym Śląsku, wynikami maturalnymi. Samorządowiec podziękował nauczycielom za ich trud i ogromny wkład we wspaniałe wyniki naszych maturzystów, a także codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą, życząc satysfakcji z dalszej pracy nauczycieli.

W czasie uroczystości akty mianowania z rąk wicestarosty Mariana Haniszewskiego odebrali: Jacek Kawka i Andrzej Mitek (Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu), Barbara Smoleńska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu), Kinga Prokop i Piotr Rydz (Powiatowe Specjalne Gimnazjum nr 1 w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach), Łukasz Reszka (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach), Małgorzata Matyjaszczuk (II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu), Justyna Szylkiewicz, Danuta Gruszczak, Anna Mocydlarz-Popielarz i Marta Chylak (Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu).

Gratulujemy!

Powiat Bolesławiecki/ii