Gmina zlikwiduje szkołę w Ławszowej? Rodzice uczniów zapowiadają protest w Ministerstwie

Gmina zlikwiduje szkołę w Ławszowej? Rodzice uczniów zapowiadają protest w Ministerstwie
fot. www.facebook.com/LawszowaMiejscowosc Rada Gminy Osiecznica podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ławszowej. Rodzice zaprotestowali przeciw decyzji samorządowców w Kuratorium. Bezskutecznie.
istotne.pl ławszowa, osiecznica, kuratorium, likwidacja, gmina osiecznica, zs osiecznica

Pod koniec sierpnia Rada Gminy Osiecznica podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ławszowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Z dokumentu wynika, że wygaszanie tej placówki może się zacząć 31 sierpnia 2017 roku (wówczas od września przyszłego roku nie będzie tam klasy pierwszej), a całkowita likwidacja szkoły planowana jest na sierpień 2018 r.

Argumenty samorządu (na podstawie wspomnianej uchwały):

  • „Konieczność likwidacji Szkoły Podstawowej w Ławszowej […] wynika z potrzeby dostosowania sieci szkół położonych w Gminie Osiecznica do realnych możliwości wynikających zarówno z zachodzących zmian demograficznych, jak również z racjonalizowania kosztów ponoszonych na zadania oświatowe”
  • „Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły Podstawowej w Ławszowej jest utrzymująca się tendencja spadku liczby uczniów. Szkoła Podstawowa w Ławszowej jest jedną z najmniej liczebnych szkół spośród szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica. Aktualnie do Szkoły Podstawowej w Ławszowej zorganizowany jest dowóz uczniów z miejscowości Przejęsław. Zabieg ten sztucznie zawyża liczbę uczniów w obwodzie przedmiotowej szkoły. W tej chwili do Szkoły Podstawowej w Ławszowej więcej dzieci jest dowożonych z Przejęsławia niż uczęszczających z Ławszowej
  • zapowiadana przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską reforma oświaty. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: „Prezentowana zmiana – szczególnie dotycząca planów likwidacji gimnazjów – spowoduje ubytek w postaci jednego rocznika w szkołach w gminach. Skutek będzie taki, że z powodu mniejszej ilości uczniów gminy otrzymają niższą subwencję, a stałe koszty utrzymania bazy pozostaną na tym samym poziomie. [...] Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie kosztów w budżecie gminy o kwotę 500 tys. zł rocznie”
  • jakość edukacji: „W małych grupach trudniej o funkcjonowanie wybijających się i zdolnych uczniów, z których inni mogliby brać przykład i dążyć do współzawodnictwa. [...] Włączenie Szkoły Podstawowej w Ławszowej do obwodu Szkoły Podstawowej w Osiecznicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II będzie korzystniejsze dla dzieci, ponieważ pozwoli im na lepsze uspołecznianie się i sprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Ponadto Szkoła w Osiecznicy posiada zdecydowanie lepszą bazę oświatową oraz osiąga lepsze wyniki w nauce”
  • organizacja dowożenia uczniów do szkoły: „Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy położona jest w odległości 4 km od miejscowości Przejęsław i w odległości 7 km od miejscowości Ławszowa. Gmina zapewnia już dowóz uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Ławszowej do Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiecznicy. W tej sytuacji przewiezienie dodatkowej liczby uczniów z okolic Ławszowej, zarówno do szkoły, jak i przedszkola, nie spowoduje ani problemu organizacyjnego ani nie podwyższy kosztów tego dowozu”.

W uzasadnieniu uchwały mowa jest też o tym, że pracownicy tej szkoły mogą stracić pracę: „Wójt Gminy Osiecznica, mając na uwadze również dobro zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, przeprowadził spotkania i rozmowy z pracownikami, uczulając na fakt utraty pracy. Apelował o przekwalifikowanie się lub podniesienie poziomu zatrudnienia poszczególnych nauczycieli. Ponadto zobowiązał się do stałego monitorowania możliwości zatrudnienia nauczycieli z szkoły w Ławszowej w innych placówkach oświatowych w gminie”.

Rodzice protestują

Społeczność Szkoły Podstawowej w Ławszowej widzi to zgoła inaczej. W piśmie rodziców uczniów do wrocławskiego Kuratorium Oświaty czytamy:

My, mieszkańcy miejscowości Ławszowa, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Ławszowej oraz rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy szkole, w trosce o nasze dzieci – przyszłość narodu polskiego, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań Władz Gminy Osiecznica mających na celu likwidację Szkoły Podstawowej w Ławszowej.

Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa w Ławszowej – jest małą, kameralną, przytulną i przyjazną każdemu dziecku, zwłaszcza na początku procesu edukacyjnego, jednostką organizacyjną systemu oświaty, jak również ośrodkiem kulturotwórczym lokalnej społeczności. Cechą, która wyróżnia SP w Ławszowej spośród innych szkół, jest wyjątkowe położenie budynku – w sercu Borów Dolnośląskich, które pozwala dzieciom na naturalny i harmonijny rozwój w bliskim, bezpośrednim kontakcie z przyrodą, z dala od ruchliwych ulic i niebezpieczeństw. Pomimo małej ilości dzieci uczęszczającej do naszej szkoły (63 uczniów z klas I–VI oraz 12 przedszkolaków z oddziału przedszkolnego) SP w Ławszowej nie jest najmniejszą w Gminie Osiecznica, do SP w Tomisławiu w roku 2016/2017 uczęszcza tylko 59 uczniów klas I–VI. […]

Likwidacja naszej szkoły, może zapoczątkować nieodwracalny proces wyludniania się nie tylko naszej miejscowości, ale również i gminy. Jako lokalni patrioci nie możemy pozwolić, aby zabierano nam kulturalno-oświatowe filary naszej lokalnej ojczyzny. SP w Ławszowej dla naszej lokalnej społeczności pełni funkcję ośrodka kulturotwórczego. […]

Zdaniem rodziców uczniów placówki w Ławszowej, działania samorządowców to „próba ratowania za wszelką cenę wyniku finansowego ZS w Osiecznicy i pozycji budżetu Gminy”. Rodzice dodają: – Nie chcemy, żeby nasze dzieci kształciły się w tak potężnym molochu. Nasza szkoła jest kameralna i bliska każdemu dziecku zwłaszcza temu najmniejszemu. Zlikwidowanie SP w Ławszowej to zaprzeczenie wspierania dziecka młodszego w pierwszym i kolejnych etapach jego edukacji. Niemal rodzinna atmosfera panująca w naszej szkole i mała liczebność klas pozwala na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia.

Co więcej, obawiają się też o bezpieczeństwo swoich pociech: „Wiemy o licznych interwencjach policji w ZS Osiecznica. W naszej szkole nie było nigdy takiego problemu”. Według protestujących, mogą się również pojawić problemy logistyczne:

Rodziny z naszego kręgu wymagające największego wsparcia na ogół nie posiadają samochodów, w związku z tym możliwości ich uczestniczenia w szkolnych zebraniach czy też szeroko pojętym życiu szkoły będą minimalne – komunikacja publiczna nie zapewnia połączeń pozwalających na dotarcie po południu na zebranie rodziców do oddalonej o blisko 7 km Osiecznicy i wieczorny powrót do domu.

I podkreślają: – Jesteśmy przekonani, że priorytetem władz Gminy Osiecznica winno być dobro naszych dzieci, ich odpowiednia edukacja, a nie źle rozumiane i przesadnie traktowane względy ekonomiczne. Nie wolno oszczędzać na wykształceniu i wychowaniu przyszłych pokoleń! Nie wolno dopuścić do tego, aby bogaty dorobek pedagogiczny, społeczny i materialny Szkoły Podstawowej w Ławszowej oraz jej obecne osiągnięcia zostały zaprzepaszczone, a nasza Szkoła zniknęła z mapy oświatowej naszej gminy.

Co dalej?

Protest okazał się nieskuteczny. Gmina uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty, czyli dostała zielone światło na likwidację placówki. Rodzice maluchów z podstawówki w Leśnej Wsi na Kwisą rozważają protest w Ministerstwie Edukacji Narodowej, tym bardziej że – jak argumentują – gminni urzędnicy nie planują likwidacji szkoły w Tomisławiu, która jest mniejsza niż ta w Ławszowej.

Do tematu wrócimy.