PCEiKK: Niemal 5 mln zł na powiatowe szkolnictwo zawodowe

PCEiKK: Niemal 5 mln zł na powiatowe szkolnictwo zawodowe
fot. GA Powiat Bolesławiecki w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie RPOWD.10.4.1 został wybrany do realizacji projektu „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”.
istotne.pl edukacja, cezariusz rudyk, ue, pceikk bolesławiec

Wartość projektu to 4 712 389,41 zł. Realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2017 roku. Projekt napisany został w partnerstwie z Syntea S.A. z Lublina. Jego współautorem jest Cezariusz Rudyk, szef Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

Projekt zakłada realizację w pięciu szkołach zawodowych Powiatu specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych dla uczniów (zakończonych egzaminami), staży zawodowych, zajęć z doradcą zawodowym i innych form wsparcia uczniów. W każdej szkole odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Szkoły zostaną doposażone w najnowszy sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W ramach zakupów zaplanowano między innymi doposażenie szkół w najnowsze obrabiarki, ultrasonograf, pracownie komputerowe ze specjalistycznymi programami oraz nowoczesny sprzęt budowlany. Projekt, który w 95% dofinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej, zakłada również kształcenie nauczycieli wykorzystujących specjalistyczny sprzęt. Wkład własny Powiatu to koszt sal lekcyjnych wykorzystywanych do szkoleń.

Liderem projektu jest PCEiKK w Bolesławcu. Popisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w najbliższych tygodniach.

PCEiKK Bolesławiec/ii