Uchylono uchwałę o regulaminie straży miejskiej

Uchylono uchwałę o regulaminie straży miejskiej
fot. b.org Bolesławieccy radni miejscy przyjęli uchwałę z błędem, który spowodował jej uchylenie.
istotne.pl sm bolesławiec, sesja rm

Niedawno radni przyjęli dwie uchwały: o powołaniu straży miejskiej i o jej regulaminie. Ta druga została uchylona przez wojewodę.

Uchwała zawierała błąd formalny – jest to zapis o opublikowaniu jej w dzienniku urzędowym województwa. Taka uchwała nie jest jednak publikowana w dzienniku.

Radni ponownie zajmą się uchwałą na kolejnej sesji.