Wyniki badań wody Żywiec z hurtowni Techbol w Bolesławcu

Wyniki badań wody Żywiec z hurtowni Techbol w Bolesławcu
fot. Żywiec Zdrój Dotychczasowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Sprzedaż wstrzymanych serii wody Żywioł Żywiec Zdrój została wznowiona.
istotne.pl żywiec zdrój, komunikat, poparzenie

Poniżej prezentujemy kolejny komunikat firmy Żywiec Zdrój w sprawie incydentu w Bolesławcu.:

Aktualizacja z dn. 27.09 - Komunikat w sprawie wznowienia sprzedaży dwóch wstrzymanych serii Żywioł Żywiec Zdrój

Wszystkie zakończone dotąd badania i analizy prowadzone przez służby sanitarne nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Bezpieczeństwo produktów Żywiec Zdrój nie zostało zakwestionowane, więc podjęliśmy decyzję o wznowieniu sprzedaży dwóch wstrzymanych wcześniej serii wody mocno gazowanej Żywioł S:08.08/08:49/3/1 oraz S: 20.04/11:04/3/1.

Jakość i bezpieczeństwo wszystkich produktów Żywiec Zdrój są dla firmy szczególnie ważne. Z tego względu natychmiast po otrzymaniu informacji o incydencie w Bolesławcu, z przyczyn ostrożnościowych zdecydowaliśmy o czasowym wstrzymaniu do dystrybucji dwóch serii produktów będących przedmiotem postępowania organów kontrolnych.

Decyzja o wznowieniu sprzedaży została podjęta na podstawie wyników kontroli i badań przeprowadzonych w ostatnim czasie:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu przeprowadził wnikliwą kontrolę w fabryce w Mirosławcu i nie stwierdził jakichkolwiek niezgodności
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie przeprowadziła badania próbek referencyjnych dla serii oznaczonych numerami S:08.08/08:49/3/1 i S:20.04/11:04/3/1 oraz z bieżącej produkcji i potwierdziła, że również nie wzbudzały zastrzeżeń
  • Wojewódzka Inspekcja Sanitarna we Wrocławiu, potwierdziła, że zbadała próbki pobrane w hurtowni wielobranżowej Techbol dystrybuującej chemię i opakowania, w której dokonał zakupu konsument z Bolesławca. Do analizy trafiły między innymi pełne zgrzewki i znalezione w magazynie hurtowni pojedyncze butelki wody mocno gazowanej Żywioł pochodzące z różnych serii. Wyniki przebadanych próbek również były prawidłowe.

Prace nad finalną identyfikacją substancji znalezionych w Bolesławcu w jednej butelce wody Żywioł Żywiec Zdrój nadal trwają. Cały czas pozostajemy do pełnej dyspozycji organów kontrolnych i intensywnie współpracujemy z Inspekcją Sanitarną, Policją i Prokuraturą, by umożliwić rzetelne i jak najszybsze zakończenie prowadzonego dochodzenia.