Intensywny rok dla strażaków z Trzebienia: prawie 130 interwencji, nowy sprzęt i akcje pomocowe

Wozy OSP Trzebień
fot. OSP Trzebień Druhowie podsumowali miniony rok.
istotne.pl 183 straż pożarna, trzebień

Reklama

W roku 2022 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu interweniowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych 129 razy:

 • 68 pożarów,
 • 58 miejscowych zagrożeń,
 • 3 alarmy fałszywe.

Druhowie:

To kolejny, już 5️ rok, w którym nasza jednostka nie odnotowała ani jednego braku wyjazdu do zdarzenia pomimo zadysponowania!

Najczęściej w działaniach brali udział:

 • Paweł Szymczyk – 82 razy
 • Adrian Tabor – 79 razy
 • Patryk Dudkiewicz – 65 razy
 • Bartłomiej Jarus – 62 razy
 • Ireneusz Tabor – 59 razy
 • Jakub Nenkin – 52 razy
 • Bogusław Polańczyk – 51 razy
 • Jarosław Nenkin – 48 razy
 • Henryk Witnik – 47 razy
 • Patryk Miszko – 43 razy.

Strażacy:

Dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji, a także dzięki wpłatom z tyt. 1% od podatku dochodowego udało się zrealizować następujące zakupy dla naszej jednostki:

 1. Zakup quada ratowniczego SEGWAY AT6L EPS na przyczepce transportowej z wyposażeniem – o wartości 59.500,00 zł. ze środków:
  • dotacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „Szczepimy się z OSP” – 44.060,00 zł,
  • środków własnych jednostki – 15.440,00 zł;
 2. Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzętu ratowniczego – o wartości 16.452,00 zł ze środków:
  • dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Mały Strażak” – 16.300,00 zł,
  • środków własnych jednostki – 152,00 zł;
 3. Zakup sprzętu informatycznego do wykorzystania podczas szkoleń naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej o wartości 6.647,00 zł ze środków:
  • dotacji MDP – 6.486,00 zł,
  • środków własnych jednostki – 161,00 zł;
 4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 na podwoziu MAN 13.290 o wartości 1.143.937,00 zł. został sfinansowany z następujących źródeł:
  • dotacja celowa Gmina Bolesławiec – 685.437,00 zł,
  • dofinansowanie Państwowa Straż Pożarna ze składek ubezpieczeń (...) – 312.500,00 zł,
  • dofinansowanie w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 137.500,00 zł,
  • darowizna Nadleśnictwo Bolesławiec, Lasy Państwowe – 2.500,00 zł,
  • darowizna Nadleśnictwa Świętoszów – 2.000,00 zł,
  • środki własne jednostki – 4.000,00 zł.

Oraz podkreślają:

Zadanie to było możliwe do zrealizowana dzięki zrozumieniu między innymi:
 • Radnych Rady Gminy Bolesławiec, którzy wsparli budżetowo zadanie, za co bardzo pięknie dziękujemy;
 • władz Gminy Bolesławiec na czele z Panem Wójtem Andrzejem Dutkowskim i Panem Zastępcą Wójta Romanem Jaworskim wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu, za co także Państwu dziękujemy;
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, st. bryg. Andrzeja Śliwowskiego, który poparł i czynnie zabiegał o wpisanie naszej jednostki na listę dotacji, a następnie pomagał w koordynacji realizacji projektu;
 • Nadleśnictwom: Bolesławiec, na czele z Panem Nadleśniczym Arkadiuszem Sudołem, jak również Świętoszów, na czele z Panem Nadleśniczym Mariuszem Huzarskim, za przekazane darowizny finansowe na realizację zakupu pojazdu.

  Dziękujemy bardzo.

Prezes Zarządu OSP w Trzebieniu:

Ponadto w czerwcu 2022 r. powitaliśmy w naszej remizie samochód GBM 3/16 na podwoziu Star 266. Pojazd ten był od roku 2019, po nieodpłatnym przekazaniu do naszej jednostki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, użyczony przez nas do OSP w Starych Jaroszowicach z uwagi na brak posiadania przez tę jednostkę jakiegokolwiek samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Okazało się, że posiadanie przez naszą jednostkę drugiego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest niezbędne. Pojazd ten uczestniczył w okresie 3 miesięcy w likwidacji 33 pożarów, szczególnie lasów i nieużytków rolnych. Potwierdzam, że w opinii młodych druhów kierowców naszej jednostki jest to pojazd „nie do zajechania”. Wjedzie wszędzie, a co najważniejsze, też wyjedzie.

W grudniu został nam również nieodpłatnie przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy Mitsubishi L 200. Pojazd ten zastąpi użytkowany przez nas dotychczas starszy samochód Nissan Navara 2,5 DCI. Nowo pozyskany pojazd będzie wykorzystywany do transportu posiadanych przez naszą jednostkę przyczepek z łodzią ratowniczą i quadem ratowniczym.

Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o nowy sprzęt i zaplecze naszej jednostki. Dzięki staraniom władz Gminy Bolesławiec i akceptacji Rady Gminy Bolesławiec po złożeniu wniosku o wsparcie w ramach „Polskiego Ładu” została przyznana dla Gminy Bolesławiec dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.400.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego”.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę do realizacji zadania. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, zostanie rozbudowana i wyremontowana nasza remiza, z czego bardzo się cieszymy. W końcu będziemy mieli właściwe warunki sanitarne, pomieszczenia remizy będą spełniały wymagania przepisów budowlano-sanitarnych, a przede wszystkim będziemy posiadali salę szkoleniową, gdzie będziemy mogli szkolić nasz najmłodszy narybek: dzieci i młodzież z naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zostanie nam również dostarczony nowy, tak potrzebny drugi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Z racji sporej odległości od innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, dla nas po prostu niezbędny.

Prace budowlane trwają.

Wartość całego zadania objętego dotacją to kwota 3.758.880,00 zł, z czego 2.400.000,00 zł to właśnie dofinansowane z „Polskiego Ładu”, natomiast kwota 1.358.880,00 zł stanowi wkład własny zadania, zabezpieczony przez Gminę Bolesławiec.

Planowany odbiór zadania to kwiecień 2023 r. W maju planujemy organizację uroczystego przekazania „nowej” remizy i nowych pojazdów, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

I dodaje:

Pomagaliśmy również, co jest już chyba naszą wizytówką od wielu lat, w różnych akcjach pomocowych:

 1. W miesiącach lutym i marcu zbieraliśmy złom i zorganizowaliśmy kiermasz ciast dla niestety już Aniołka Julci Faltyn. Dzięki Państwa wpłatom i pomocy uzbieraliśmy i przekazaliśmy na odpowiednie konto w sumie kwotę 11.386,30 zł:
  • zbiórka złomu – 2.910,00 zł
  • kiermasz ciast – 8.476,30 zł i 10 euro.
  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę złomu i w organizację kiermaszu.
 2. Równolegle ze zbiórką dla Julci, w okresie od 27 lutego do 30 kwietnia 2022 r. prowadziliśmy w Trzebieniu punkt pomocowy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, który był zlokalizowany w Domu Ludowym „Jarzębina” w Trzebieniu, przy ul. Lipowej 5.

Ten adres był przez nas podawany niezwykle często dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Bardzo wiele rodzin skorzystało z pomocy. My z kolei skorzystaliśmy z możliwości zdobycia podstawowych zwrotów języka ukraińskiego. Jeżeli nie udało się porozumieć językowo, pomagaliśmy sobie manualnie bądź przy użyciu zdobyczy technologicznych – patrz: translator. Ale myślę, że każdy z nas najbardziej zapamięta te dramatyczne opowieści uchodźców, którzy niekiedy w ostatniej chwili uciekli przed pewną śmiercią. Mamy nadzieję, że wszyscy odwiedzający nasz punkt byli zadowoleni z naszej pomocy. Oprócz dystrybucji najpotrzebniejszych rzeczy dla osób przyjeżdżających do nas przekazywaliśmy różnego rodzaju materiały do innych punktów pomocowych w naszym powiecie i nie tylko, ale także bezpośrednio na teren objęty wojną na Ukrainie.

Za pomoc w tym projekcie kierujemy podziękowania dla Fundacji Leben helfen Leben e.V. z Panią Magdaleną Kunze na czele. To dzięki ich akcji, ich cotygodniowym transportom odzieży, żywności, materiałów opatrunkowych, chemii gospodarczej i osobistej, a nawet zabawek i artykułów szkolnych dla najmłodszych mogliśmy realizować naszą misję.

Dziękujemy władzom i pracownikom Gmina Bolesławiec oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu zs. w Kruszynie za udostępnienie prawie całej powierzchni Domu Ludowego do działalności pomocowej. Na szczęście nic nie uszkodziliśmy i wszystkie pomieszczenia oddaliśmy w nienaruszonym stanie.

Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom naszych sklepów w Trzebieniu, za umożliwienie prowadzenia zbiórek darów do koszy w nich ustawionych.

Dziękujemy wszystkim Państwu za to, że wkładaliście do tych koszy różnego rodzaju artykuły spożywcze i higieniczne, dzięki którym nasi goście mogli odczuć namiastkę swojego własnego domu.

Dziękujemy także firmom z Trzebienia:

 • Nawara Serwis wraz z pracownikami, a przede wszystkim właścicielom: Pani Marzenie i Panu Rafałowi, za pomoc logistyczną całego przedsięwzięcia. Pani Marzena poza tym stale pracowała w naszym punkcie od samego początku jego powstania – jeszcze raz bardzo dziękujemy Marzenko;
 • TEXTIL BOLESŁAWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebieniu za darowizny w postaci kołder i poduszek, które przekazaliśmy dla uchodźców;
 • PPHU IRPOL Irena Śliczna, również za pomoc logistyczną działania punktu.

Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej Trzebieniu, ich rodzinom i znajomym, mieszkańcom Trzebienia. Nie sposób Was wszystkich wymienić, ażeby kogoś nie pominąć. Tak było Was wielu. To już kolejny raz pokazaliście, jakimi jesteście wartościowymi ludźmi. Pomagacie nie tylko podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ale przede wszystkim w życiu codziennym.

Reklama