Będzie nowy most nad rzeką Bóbr. Jest zezwolenie wojewody!

Most przy Zgorzeleckiej
fot. UM Bolesławiec Magistrat: – Realizacja zadania planowana jest na lata 2023–2025. W ramach inwestycji, w miejscu jednojezdniowej drogi z mostem przez rzekę Bóbr, powstanie odcinek drogi dwujezdniowej z dwoma równoległymi (każdy pod jedną jezdnię drogi) mostami przez rzekę Bóbr.
istotne.pl 183 gddkia, um bolesławiec

Reklama

Urząd Miasta Bolesławiec:

Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) wraz z budową (rozbiórka i budowa) mostu drogowego nad rzeką Bóbr w m. Bolesławiec, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”.

Warto przypomnieć, że realizacja zadania planowana jest na lata 2023–2025. W ramach inwestycji, w miejscu jednojezdniowej drogi z mostem przez rzekę Bóbr, powstanie odcinek drogi dwujezdniowej z dwoma równoległymi (każdy pod jedną jezdnię drogi) mostami przez rzekę Bóbr.

Ponadto przebudowane zostaną dwa skrzyżowania (skrzyżowanie z ul. Zgorzelecką i skrzyżowanie z ul. Widok) poprzez wybudowanie nowego ronda i przebudowę istniejącego ronda, dobudowany zostanie chodnik po północnej stronie drogi krajowej nr 94 – od ul. Spacerowej.

Wykonane będą ścieżki rowerowe oraz ciąg pieszo-rowerowy, przeniesione zostaną zatoki autobusowe poza strefę głównych potoków ruchów ( budowa peronów autobusowych), wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogi, usunięte zostaną kolizje z siecią telekomunikacyjną, elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

Reklama